Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Hvordan skape en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass?

Hvordan skape en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass?

Velkommen til lansering av rapporten “Rettferdig grønn omstilling” på Norsk Oljemuseum! Rapporten er skrevet på vegne av Broen til framtiden, en samarbeidsallianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og andre grasrotsorganisasjoner. Rapportforfattere er Samfunnsøkonomisk Analyse, Fafo og THEMA Consulting.

Dato: 23. april

Tid: 12.-14.00

Sted: Oljemuseet i Stavanger

 

PÅMELDING

 

 

 

 

 

 

Rapporten ser på hva en styrt omstilling med stans i leting etter ny olje og gass i 2024, og avvikling av all petroleumsproduksjon i Norge fra 2050, vil bety for sysselsetting og kompetanse i petroleumsnæringen. Under lanseringen vil vi blant annet diskutere:

  • Hvordan ser en rettferdig omstilling ut?
  • Hvilke konsekvenser vil en omstilling vekk fra olje og gass få for sysselsatte i oljenæringen?
  • Hvordan kan vi sikre at kompetansen i oljenæringen ikke forsvinner?
  • Hvilke utfordringer kan oppstå lokalt? Og hvilke løsninger bør gjennomføres for å sikre at omstillingen er rettferdig?

Arrangementet er åpent for alle, med servering av lunsj og kaffe.

Vi ber om at du melder deg på arrangementet.

Program:

12:00-12:30 Lunsjservering

12:30 Velkommen

12:30-13:00 Presentasjon av rapporten, ved prosjektleder Rolf A. Røtnes fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

13:00-14:00 Panelsamtale med Camilla Houeland (forsker ved Fafo), Jo Jenseg (avtroppende leder, LO i Stavanger), Magnus Andersen (leder, EL&IT Rogaland), Jeanette Lea Romslo (leder, Fagforbundet Ung), Tone Grindland (regiondirektør, NHO Rogaland) og Randi Storhaug (nestleder i Naturvernforbundet). Samtalen ledes av Tom Hetland (kommentator, Stavanger Aftenblad).

____________________________________________________________________

Broen til framtiden er en allianse som består av Fagforbundet, LO i Oslo, Norsk Tjenestemannslag (NTL), EL&IT Forbundet, Handel og Kontor, Naturviterne, Samfunnsviterne, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Norges Kristne Råd, Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes Klimaaksjon,  For Velferdsstaten, Bærekraftig Liv, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Forum for Utvikling og Miljø

 

Forrige nyhet

Sandnesmarka trenger bedre vern

22. mars 2024

- Det er nødvendig med et sterkt varig vern for å sikre Sandnesmarka, for naturen og for fremtiden, uttaler Naturvernforbundet i Sandnes i en uttalelse fra årsmøtet 19. mars.

Neste nyhet

Utfasing av oljå går fint

29. april 2024

Det fastslo Rolf A. Røtnes i Samfunnsøkonomisk Analyse da han presenterte rapporten «Rettferdig grønn omstilling» på Norsk Oljemuseum tirsdag 23. april. Rapporten viser at en utfasing av olje- og gassvirksomheten vil ha beskjedne konsekvenser for sysselsettingen i Norge på nasjonalt nivå.