Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Utfasing av oljå går fint

Utfasing av oljå går fint

Det fastslo  Rolf A. Røtnes i Samfunnsøkonomisk Analyse da han presenterte rapporten «Rettferdig grønn omstilling» på Norsk Oljemuseum tirsdag 23. april. Rapporten viser at en utfasing av olje- og gassvirksomheten vil ha beskjedne konsekvenser for sysselsettingen i Norge på nasjonalt nivå.  

50 personer fikk med seg rapportlansering i Oljemuseet på tirsdag.

Dette skyldes i stor grad at flesteparten av de som jobber innenfor oljenæringen i dag vil pensjoneres og at behovet for arbeidskraft innenfor andre næringer trolig vil være større enn de som vil miste jobben som følge av en utfasing. Samtidig kan utfasingen likevel bli utfordrende for noen lokalsamfunn, presiserte Røtnes. Viktig kompetanse kan gå tapt dersom ikke det settes inn tiltak som sikrer at denne videreføres. Spesielt på steder hvor oljenæringens leverandører og bedrifter i dag utgjør selve hjørnesteinen i lokalsamfunnene.

Klimautvalget 2050 som la fram sin innstilling i fjor høst anbefaler at Norge har en plan for sluttfasen av olje- og gassproduksjonen fram mot 2050. Dette kan altså skje tilnærmet smertefritt dersom opptrapping av nye grønne arbeidsplasser går hånd i hånd med nedtrappingen i oljeindustrien. Samtidig er det viktig at de nye jobbene er trygge og meningsfulle og at de finnes der hvor oljeindustrien er, som f.eks. i Stavanger og på Stord.

Rapporten ble diskutert av et panel bestående av Camilla Houeland (forsker ved Fafo), Jo Jenseg (avtroppende leder, LO i Stavanger), Jeanette Lea Romslo (leder, Fagforbundet Ung), Tone Grindland (regiondirektør, NHO Rogaland) og Randi Storhaug (nestleder i Naturvernforbundet). Debatten ble ledet av Tom Hetland (tidligere sjefsredaktør, Stavanger Aftenblad). Det møtte 50 tilhørere.

Rapporten var bestilt av Naturvernforbundet sammen med alliansen «Broen  til framtiden» og var laget av Samfunnsøkonomisk Analyse, Fafo og THEMA Consulting. Broen til framtiden består av: Fagforbundet, LO i Oslo, Naturvernforbundet, Greenpeace Norge, Norsk Tjenestemannslag, Norges Kristne Råd, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes Klimaaksjon, EL&IT Forbundet, For Velferdsstaten, Naturviterne, Handel og Kontor, Samfunnsviterne, Bærekraftige Liv, Utdanningsforbundet Oslo, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Forum for Utvikling og Miljø.

Hele rapporten kan du lese her

 

Nestleder i Naturvernforbundet, Randi Storhaug var opptatt av at nye grønne jobber ikke fører til tap av natur og jordbruksarealer.

Nestleder i Naturvernforbundet, Randi Storhaug var opptatt av at nye grønne jobber ikke fører til tap av natur og jordbruksarealer.

Regiondirektør i NHO, Tone Grindland mente at man må akseptere at noe natur må bygges ned i det grønne skiftet. Debattleder Tom Hetland til venstre.

Regiondirektør i NHO, Tone Grindland mente at man må akseptere at noe natur må bygges ned i det grønne skiftet. Debattleder Tom Hetland til venstre.

Jo Jenseg fra LO Stavanger og omegn mente at en  vellykket og rettferdig omstilling forutsetter at  andre jobber må bli mer attraktive i forhold til lønn og arbeidsvilkår.

Jo Jenseg fra LO Stavanger og omegn mente at en vellykket og rettferdig omstilling forutsetter at andre jobber må bli mer attraktive i forhold til lønn og arbeidsvilkår.

Forrige nyhet

Hvordan skape en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass?

17. april 2024

Velkommen til lansering av rapporten “Rettferdig grønn omstilling” på Norsk Oljemuseum! Rapporten er skrevet på vegne av Broen til framtiden, en samarbeidsallianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og andre grasrotsorganisasjoner. Rapportforfattere er Samfunnsøkonomisk Analyse, Fafo og THEMA Consulting.

Neste nyhet

Liv og røre på måkeholmen

29. april 2024

Er du nysgjerrig på livet i hettemåkekolonien i Mosvatnet? Da skal du følge live-sendingene på https://urbpop.no/mosvatnet/

Nestleder i Naturvernforbundet, Randi Storhaug var opptatt av at nye grønne jobber ikke fører til tap av natur og jordbruksarealer.