Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

Enovatilskuddet – det mest effektive virkemiddelet for å få en rask omlegging til bruk av solcelle- og solfangeranlegg i privathusholdninger – skal reduseres. Naturvernforbundet i Rogaland ber klima- og miljøministeren om å jobbe for å bevare og utvide tilskuddsordningen, heller enn å strupe den.  

les mer

Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

Sveinung Rotevatns klima- og miljødepartement krever miljøtunnel til 150- 200 millioner kroner og skroter hele den sørlige den av omkjøringsvegen på Åkra.

les mer

Gode alternative til vindkraft på land

Fossil energibruk skal fasast ut dei neste 20 år. Det er mogeleg dersom me satsar stort på energisparing, energieffektivisering, oppgradering av gamle vasskraftverk og tar i bruk meir solenergi, heiter det i ein uttale frå årsmøtet i fylkeslaget.

les mer

Sommer ved Mosvatnet

Det blir for mange en annerledes sommer i år, også for oss på Mostun. Mange vil tilbringe ferien hjemme og vi skal derfor tilby et gratis aktivitetstilbud slik at alle kan få en opplevelsesrik Stavangersommer.

les mer

Lukkede anlegg sparer leppefisk

Naturvernforbundet mener at det må settes en stopper for fiske etter leppefisk til bruk i oppdrettsvirksomhet, som truer fiskebestander og økosystem. Naturvernforbundet vil også påpeke at dersom næringen tvinges inn i lukkede anlegg, slik Naturvernforbundet ber om, så vil man ikke ha behov for rensefisk i det hele tatt.

les mer

Stavanger er hettemåkekommunen!

Hvor mange hettemåker er det på Måkeholmen i Mosvatnet? Det er det vanskelig å vite eksakt ved å telle fra land. Men nå vet vi svaret takket være fotograf Espen Mills.

les mer

Forsiktig gjenåpning av Mostun natursenter

Nå åpner vi kafeen på Mostun på dagtid slik at turgåere kan ta en pause og kjøpe deg en kaffe, is, vaffel eller andre forfriskninger. Vi følger de anbefalte tiltakene for å unngå smittespredning, slik at både våre gjester og medarbeidere skal føle seg trygge.

les mer