Velg en side

Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Det urbane fuglelivet

Det urbane fuglelivet

Hva vet du egentlig om det rike fuglelivet i Stavanger, bortsett fra at du kanskje irriterer deg over måken som stjeler isen din på sommeren?

les mer
14  års kamp kronet med seier!

14 års kamp kronet med seier!

Faurefjellet i Bjerkreim blir ikke dekorert med vindturbiner. Det er endelig fastslått av Olje- og energidepartementet (OED). 14 års kamp for å bevare et viktig friluftsområde og hjemstedet til kongeørn, hubro og vandrefalk er kronet med seier.

les mer
Sommer ved Mosvatnet og sommer ved Jærkysten

Sommer ved Mosvatnet og sommer ved Jærkysten

Gjennom hele sommerferien kan du delta på kjekke aktiviteter ved Mostun og rundt Mosvatnet i Sommer ved Mosvatnet, og på Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim i Sommer ved Jærkysten.

les mer
Verdens miljødag markeres på Mostun natursenter

Verdens miljødag markeres på Mostun natursenter

Verdens miljødag er 5. juni og har blitt markert siden 1972. Dagen ble etablert for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Naturvernforbundet i Rogaland og FN-sambandet har markert dagen sammen i flere år. I år går denne markeringen av stabelen på Mostun natursenter den 6. juni.

les mer
Står politikerne ved sine løfter?

Står politikerne ved sine løfter?

26. august i 2019 lovte representanter fra ti partier i Stavanger bystyre at de ville verne Sørmarka som friområde og samtidig arbeide for å utvide friområdet. Nå kommer testen.

les mer
Eksperiment med svært høg risiko

Eksperiment med svært høg risiko

Oppdrettsanlegg i det værharde farvannet vest for øya Alstein i Randaberg kan få katastrofale konsekvenser dersom det havarerer. Politikerne må avvise oppdrettsøknaden fra Bremnes Seashore, ber Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse.

les mer
NVE sparer urørt natur

NVE sparer urørt natur

NVE har bestemt at ny 132 kV linje mellom Jørpeland og Hjelmeland i hovedsak skal følge eksisterende 50 kV linje. Det er identisk med Naturvernforbundet sitt syn. – Gledelig vedtak fra NVE, sier Rune Folkvord i Vassdragsvernrådet.

les mer
Meir kantsone langs elvane

Meir kantsone langs elvane

Det biologiske mangfaldet er under sterkt press også i kulturlandskapet, men viss me gjer plass til litt natur mellom areala av dyrka mark kan mange artar finna seg godt til rette blant åker og eng. For å stoppa tapet av artar i jordbrukslandskapet er det heilt naudsynt å ha bøndene med på laget.

les mer
Solenergiforening avdeling Rogaland

Solenergiforening avdeling Rogaland

Gjennom prosjekt Solsats jobber vi for å få økt bruk av solenergi i Rogaland. Vi er derfor veldig fornøyd med at Solenergiforeningen nå starter opp en lokal arbeidsgruppe i Rogaland.

les mer
Hubroen på Karmøy får leve!

Hubroen på Karmøy får leve!

Omkjøringsvegen på Åkra er lagt på historiens skraphaug! Norges mest omtalte hubropar slipper å få en ny veg i nabolaget, bøndene beholder jorda si og den utryddingstruede kystlyngheia får leve videre.

les mer

Åpningstider Mostunkaféen

Onsdager fra kl. 11.00 til 13.30
Søndager fra kl. 11.00 til 15.30