Velg en side

Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Eksperiment med svært høg risiko

Eksperiment med svært høg risiko

Oppdrettsanlegg i det værharde farvannet vest for øya Alstein i Randaberg kan få katastrofale konsekvenser dersom det havarerer. Politikerne må avvise oppdrettsøknaden fra Bremnes Seashore, ber Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse.

les mer
NVE sparer urørt natur

NVE sparer urørt natur

NVE har bestemt at ny 132 kV linje mellom Jørpeland og Hjelmeland i hovedsak skal følge eksisterende 50 kV linje. Det er identisk med Naturvernforbundet sitt syn. – Gledelig vedtak fra NVE, sier Rune Folkvord i Vassdragsvernrådet.

les mer
Meir kantsone langs elvane

Meir kantsone langs elvane

Det biologiske mangfaldet er under sterkt press også i kulturlandskapet, men viss me gjer plass til litt natur mellom areala av dyrka mark kan mange artar finna seg godt til rette blant åker og eng. For å stoppa tapet av artar i jordbrukslandskapet er det heilt naudsynt å ha bøndene med på laget.

les mer
Solenergiforening avdeling Rogaland

Solenergiforening avdeling Rogaland

Gjennom prosjekt Solsats jobber vi for å få økt bruk av solenergi i Rogaland. Vi er derfor veldig fornøyd med at Solenergiforeningen nå starter opp en lokal arbeidsgruppe i Rogaland.

les mer
Hubroen på Karmøy får leve!

Hubroen på Karmøy får leve!

Omkjøringsvegen på Åkra er lagt på historiens skraphaug! Norges mest omtalte hubropar slipper å få en ny veg i nabolaget, bøndene beholder jorda si og den utryddingstruede kystlyngheia får leve videre.

les mer
Uakseptabel vetorett truer naturvernet

Uakseptabel vetorett truer naturvernet

Viktige naturområder som Preikestolen, Viglesdalen og 14 andre områder av nasjonalparkplanen blir skrinlagt fordi lokale kommuner har satt foten ned.
– Her er det åpenbart ikke verneverdiene som har betydning, men det til enhver tid sittende flertall i kommunen. Slik kan vi ikke ha det, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbudnet.

les mer
Mindre kø og bedre miljø med Ålgårdbanen

Mindre kø og bedre miljø med Ålgårdbanen

Næringsforeningen i Stavanger frykter endeløse bilkøer når E39 fra Hove til Bråstein skal utbygges til fire-felt motorvei. Naturvernforbundet har løsningen: Gjenåpne Ålgårdbanen og bygg en vei som sparer natur, matjord og klima.

les mer
Kvernaland er feil sted for datasenter

Kvernaland er feil sted for datasenter

Naturvernforbundet mener Kvernaland er et uegnet sted for lokalisering av kraftkrevende industri og at det fins andre aktuelle steder, blant annet Gismarvik i Tysvær, som langt bedre tilfredsstiller kravene vi mener må settes til etablering av denne type industri.

les mer

Åpningstider Mostunkaféen

Onsdager fra kl. 11.00 til 13.30
Søndager fra kl. 11.00 til 15.30