Velg en side

Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Har vi kraft nok?

Har vi kraft nok?

En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren, mener Naturvernforbundet.

read more
Ny, grov rasering av Røldal

Ny, grov rasering av Røldal

– Oppgraderingen av dagens kraftverk i Røldal-Suldal skjer med begrensede konsekvenser for natur og miljø, sier eierselskapet Lyse Kraft DA. – Utbyggingen innebærer en ny, grov rasering av Røldal og store nye inngrep i Suldal, hevder Røldal grunneiergarlag.

read more
Nå kommer Mosvatnet naturreservat!

Nå kommer Mosvatnet naturreservat!

Endelig blir Mosvatnet vernet etter de strengeste verneformer vi har. Statsforvalteren i Rogaland foreslår naturreservat og har droppet det opprinnelige forslaget om biotopvern.

read more
Utfasing av oljå går fint

Utfasing av oljå går fint

Det fastslo Rolf A. Røtnes i Samfunnsøkonomisk Analyse da han presenterte rapporten «Rettferdig grønn omstilling» på Norsk Oljemuseum tirsdag 23. april. Rapporten viser at en utfasing av olje- og gassvirksomheten vil ha beskjedne konsekvenser for sysselsettingen i Norge på nasjonalt nivå.

read more
Hvordan skape en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass?

Hvordan skape en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass?

Velkommen til lansering av rapporten “Rettferdig grønn omstilling” på Norsk Oljemuseum! Rapporten er skrevet på vegne av Broen til framtiden, en samarbeidsallianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og andre grasrotsorganisasjoner. Rapportforfattere er Samfunnsøkonomisk Analyse, Fafo og THEMA Consulting.

read more
Sandnesmarka trenger bedre vern

Sandnesmarka trenger bedre vern

– Det er nødvendig med et sterkt varig vern for å sikre Sandnesmarka, for naturen og for fremtiden, uttaler Naturvernforbundet i Sandnes i en uttalelse fra årsmøtet 19. mars.

read more

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30