Velg en side
Spannholmane ved Utsira er blant de beste hekkeområdene for sjøfugl i Rogaland.Foto:Erik Thoring

Naturvern i over 90 år

30. januar i 1928 ble Rogaland kredsforening for naturfredning i Norge stiftet i Stavanger. Foreningen var fra starten av tilsluttet Landsforeningen for naturfredning som vi i dag kjenner som Norges Naturvernforbund.

Rogaland Naturfredningsforening jobbet de første 40 årene med fredning av fornminner, naturminner og fuglevern. Fra 1970-tallet ble arbeidsområdet utvidet og vitalisert som en følge av økt oppmerksomhet om forurensing og naturvern.

Naturvernforbundet i Rogaland er i januar 2024 det tredje største fylkeslaget i landet med ca 2600 medlemmer. Fylkeslaget har fem lokallag og medlemmer i samtlige rogalandskommuner.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Noen oppgaver blir prioritert av landsmøtet og av årsmøtet i fylkeslaget. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets økopolitiske plattform:

Arbeidsprogram Norges Naturvernforbund 2022-2024

Prinsipprogram Norges Naturvernforbund

Delegater fra landsmøtet i Stavanger i 2018 på kråkesafari i Mosvatnskogen med guide Øyvind Gjerde.Foto:Erik Thoring
Mostunhagen var arena for politisk debatt om vindkraft høsten 2019.Foto:Espen Mills

Slik styres fylkeslaget

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av april og er fylkeslagets høyeste organ. På årsmøtet velges styret som har ansvar for organisasjonens virksomhet. Fylkeslaget har i tillegg grupper og enkeltpersoner som bidrar med ulike tjenester. Ansatte i fylkeslaget har kontorsted på Mostun natursenter og har ansvaret for den daglige driften.

Vedtekter for Naturvernforbundet i Rogaland (2018):

Styret i Rogaland

Lokallag

Ansatte

Her blir du medlem

Kontaktinfo

Nesten fulltallig fylkesstyre for 2023-24. Styreleder Hallgeir Langeland t.h. og daglig leder Erik Thoring midten bak. Foto:Espen Mills
Sommerfest for ansatte, styret, frivillige og samarbeidspartnere.Foto:Erik Thoring

Styret i Rogaland

Styreleder:
Hallgeir H. Langeland, tlf: 930 63 633 / hhl@hhlangeland.no

Daglig leder:
Erik Thoring, tlf: 416 83 238 / rogaland@naturvernforbundet.no

Styremedlemmer 2023-2024:  
Kjetil Nilsen
Randi Storhaug
Ellen Jepson
Wenche Skorge
Hugh Clarke

Varamedlemmer
Maria Sæbjørnsen
Ingeborg Vrenne
Stein Johan Warland
Lena Forgaard

 

Styremedlem i fylkeslaget, Wenche er medlem i Naturvernforbundets landsstyre.Foto:Marius Harlem
Hallgeir Langeland har vært fylkeslagets styreleder siden 2014. Her på landsmøtet i Stavanger i 2018.Foto:Naturvernforbundet

Lokallag

Naturvernforbundet i Strand
Egil Tjensvold
Tunglandsvn 21 C, 4100 Jørpeland
Tlf.: 483 51 168
etjensvo@online.no

Naturvernforbundet på Nord-Jæren
Erik Thoring
Tlf.: 416 83 238

Naturvernforbundet Suldal
Roy Høibo
Tlf.: 900 66 147
Link til Facebook-gruppe

Naturvernforbundet på Haugalandet
Roald Østensjø
Tlf.: 994 02 061
Link til Facebook-side

Naturvernforbundet Sandnes
Hans og Grete Stien 7A, Sandnes
Tlf.: 904 14 141
Link til Facebook-side

Nord-Jæren lokallag arrangerte vardebrenning for oljefritt Lofoten og Vesterålen 9 mars 2019.Foto:Erik Thoring

Andre i familien

Natur og Ungdom i Rogaland
Om oss – Natur og ungdom (nu.no)

Studentlag
Studentlag – Natur og ungdom (nu.no)

Studentlag kommer og går ved Universitetet i Stavanger.Foto:Privat
Rogaland har aktive lokallag av Natur og Ungdom.Foto:Natur og Ungdom

Naturvernforbundets historie

Naturvernforbundet ble stiftet i 1914 under navnet Landsforeningen for naturfredning i Norge. Med det fikk Norge sin aller første miljøorganisasjon. Organisasjonen skulle «vække og vedlikeholde sansen og interessen hos vort folk for at verne landets natur».

Les mer om Naturvernforbundets historie

 

Naturvernforbundet i Rogaland

Rogalands kredsforening for naturfredning i Norge har som formål «å vekke og vedlikeholde sansen og interessen for å verne landets natur med sikte på å få fredet ved lov de mest karakteristiske partier av Jæren, partier av våre høifjell, Ryfylkefjordene og øiene». Kretsforeningen ble stiftet i Stavanger 30. januar i 1928 med maskinmester Ole Isaksen som første formann.

Les mer om fylkeslagets historie her

Gravhaugen Grøderøisen på Vistnes i Randaberg ble fredet og restaurert av naturfredningsforeningen 30.mai 1935. Foto:NiR

Ansatte

Erik Thoring – Daglig leder
rogaland@naturvernforbundet.no
Tlf.: 416 83 238

Hanne Risanger – Naturveileder
hanne@bvj.no
Tlf.: 977 12 253
Hanne har ansvaret for Besøkssenter våtmark Jæren

Bente Mæle – Regnskap- og personalmedarbeider
bm@naturvernforbundet.no
Tlf.: 901 68 431

Bente er sykemeldt. Vikar for Bente er Laila: laila@mostun.no

Sissel Norheim – Rådgiver
sissel.norheim@naturvernforbundet.no
Tlf.: 958 46 070
Sissel har ansvaret for Solsats og andre prosjekter.

Susanne Zazzera – Prosjektmedarbeider
susanne@bvj.no
Tlf: 414 84 339
Susanne har ansvaret for prosjektet «Våtmarksløftet».

Ansatte i fylkeslaget. F.v. Bente Mæle, Hanne Risanger, Erik Thoring, Anne Mette G. Olaussen (sluttet), Sissel Norheim.Foto:

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30