Velg en side
Heipiplerke, karakterfugl på Marøy.Foto:Roy Mangersnes

Velkommen til Store Marøy!

Store Marøy er friområde, eid av Stavanger kommune. Øya er tilrettelagt med fendret steinbrygge i nord, og fortøyningsbolter i berg flere andre steder. Det er en fin liten badeplass i nord, og her er det også en grillplass.

Alle er hjertelig velkomne til å besøke det restaurerte kulturlandskapet. Men husk at det går villsau på beite hele året. Hunder må holdes i bånd. Kryssing av gjerdene skjer med gjerdklyvere som er utplassert.

Her får du vite «alt» om Store Marøy

Store Marøy har en  variert og spennende natur- og kulturhistorie. Den er presentert i en naturløype på øya med i alt åtte poster. På hver post er det en QR-kode. Men en QR-leser på smarttelefonen din, kan du få opp spennende informasjon på hver enkelt post. 

Eller du kan lese historien her – hjemme i sofakroken: www.storemaroy.no

Mange hundre elever, blant annet fra Storhaug skole (bildet) har opp gjennom årene deltatt i krattrydding på Store Marøy.Foto:Erik Thoring
Fjøset og våningshuset fra nordsiden. | Marøyfamilien dyrket lupiner. | Odd Werner Olsen med langhorven. | Vestsiden av våninghuset. Foto:Privat

Slik jobber vi på Marøy

Dugnadsgruppa i Nord-Jæren lokallag har drevet rydding og skjøtsel på Marøy siden 2000. Samtidig har vi samlet og kartlagt informasjon om øyas natur og kulturhistorie som ble presentert i heftet Store Marøy natur- og kulturguide, 2008, Naturvernforbundet.

Følg med på dugnadsgruppens arbeid på Store Marøy

Bli med i dugnadsgruppa? Send en e-post til rogaland@naturvernforbundet.no

Skjøtselsplan for Store Marøy, 1999

Skjøtselsplan for Store Marøy, 2019

Mange hundre elever, blant annet fra Storhaug skole (bildet) har opp gjennom årene deltatt i krattrydding på Store Marøy.Foto:Erik Thoring
Stæren trives sammen med beitende sau. Det var bare å sette opp hekkekasser så var stæren tilbake som hekkefugl på Marøy.Foto:Erik Thoring

Fra gjengrodd til åpen

Marøy har nå fått tilbake store deler av 1950-tallets kulturlandskap: Slåttenger, åpen kystlynghei og grasbeitemarker. Øyas mange steingjerder er igjen synlige, og den gamle gårdsdammen er gravd fram. Siden 2004 har villsau sørget for å holde det gamle kulturlandskapet i hevd. Samtidig har Marøy blitt et tilgjengelig og populært utfartsmål for byens befolkning.

Ved rydding og brenning har Marøy fått tilbake sitt opprinnelige kulturlandskap.Foto:Erik Thoring
Det har vært helårlig beite av villsau på Marøy siden vinteren 2004-2005. En viktig pleier av kulturlandskapet.Foto:Erik Thoring

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge