Heipiplerke, karakterfugl på Marøy.Foto:Roy Mangersnes

Velkommen til Store Marøy!

Store Marøy er friområde, eid av Stavanger kommune. Øya er tilrettelagt med fendret steinbrygge i nord, og fortøyningsbolter i berg flere andre steder. Det er en fin liten badeplass i nord, og her er det også en grillplass.

Alle er hjertelig velkomne til å besøke det restaurerte kulturlandskapet. Men husk at det går villsau på beite hele året. Hunder må holdes i bånd. Kryssing av gjerdene skjer med gjerdklyvere som er utplassert.

Her får du vite «alt» om Store Marøy

Store Marøy har en  variert og spennende natur- og kulturhistorie. Den er presentert i en naturløype på øya med i alt åtte poster. På hver post er det en QR-kode. Men en QR-leser på smarttelefonen din, kan du få opp spennende informasjon på hver enkelt post. 

Eller du kan lese historien her – hjemme i sofakroken: www.storemaroy.no

Mange hundre elever, blant annet fra Storhaug skole (bildet) har opp gjennom årene deltatt i krattrydding på Store Marøy.Foto:Erik Thoring
Fjøset og våningshuset fra nordsiden. | Marøyfamilien dyrket lupiner. | Odd Werner Olsen med langhorven. | Vestsiden av våninghuset. Foto:Privat

Slik jobber vi på Marøy

Dugnadsgruppa i Nord-Jæren lokallag har drevet rydding og skjøtsel på Marøy siden 2000. Samtidig har vi samlet og kartlagt informasjon om øyas natur og kulturhistorie som ble presentert i heftet Store Marøy natur- og kulturguide, 2008, Naturvernforbundet. 

Følg med på dugnadsgruppens arbeid på Store Marøy

Bli med i dugnadsgruppa? Send en e-post til rogaland@naturvernforbundet.no

Skjøtselsplan for Store Marøy, 1999

Mange hundre elever, blant annet fra Storhaug skole (bildet) har opp gjennom årene deltatt i krattrydding på Store Marøy.Foto:Erik Thoring
Stæren trives sammen med beitende sau. Det var bare å sette opp hekkekasser så var stæren tilbake som hekkefugl på Marøy.Foto:Erik Thoring

Fra gjengrodd til åpen

Marøy har nå fått tilbake store deler av 1950-tallets kulturlandskap: Slåttenger, åpen kystlynghei og grasbeitemarker. Øyas mange steingjerder er igjen synlige, og den gamle gårdsdammen er gravd fram. Siden 2004 har villsau sørget for å holde det gamle kulturlandskapet i hevd. Samtidig har Marøy blitt et tilgjengelig og populært utfartsmål for byens befolkning.

Ved rydding og brenning har Marøy fått tilbake sitt opprinnelige kulturlandskap.Foto:Erik Thoring
Det har vært helårlig beite av villsau på Marøy siden vinteren 2004-2005. En viktig pleier av kulturlandskapet.Foto:Erik Thoring

 

 

Åpningstider

Naturvernforbundet i Rogaland
Kontoret i Mostun natursenter er til vanlig bemannet mellom kl 08.00 og 16.00 på hverdager. Stengt i helgen.

Mostun natursenter
Kafeen og våtmarksutstillingen i Inge Steenslands Hus har følgende åpningstider:
Torsdager kl 17.00–20.00 Søndager kl. 11.00–16.00. Stengt jul, påske og i skolenes sommerferie.

Felles telefon: 51 52 88 11

 

 

 

 

Besøkssenter våtmark Jæren
Kontoret er til vanlig bemannet mellom kl 08.00 og 16.00 på hverdager.
Naturveileder kan treffes på tlf. 977 12 253

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge