Velg en side
Preikestolen sett fra Lysefjorden. Foto:Erik Thoring

Andre tema og prosjekter

I det daglige jobber Naturvernforbundet i Rogaland med en lang rekke enkeltsaker som kommer og går. Noen ganger tar vi oss tid til å sette dagsorden og presentere forslag og ideer gjennom ord og handling. På denne siden finner du tema og prosjekter vi har jobbet med de siste 10-15 årene.

Oppdrag blomstereng

Bli med å redde insektene!

Oppdrag Blomstereng er et skoleprosjekt som forvandler tomme gressplener til blomsterenger der humler og bier kan spise og kose seg. Skoleelever sanker frø fra lokale villblomster, som de lager blomstereng av. La elevene dine få lære om hvordan de kan ta vare på insektene. Alt undervisningsmateriellet er tilgjengelig på oppdragblomstereng.no

Gjennom undervisningsressursene og uteaktiviteter får elevene ta naturkrisen i egne hender, samtidig opplever de mestring og engasjement gjennom praktisk øvelse. Passer best til 1.- 5. trinn, men kan også tilpasses eldre elever.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektansvarlig Susanne Zazzera: susanne@bvj.no

Påmelding her

Foto: Hundven/Clements Photography

 

Mostun frøbibliotek

Et frøbibliotek er en ordning hvor man låner frø på våren, dyrker frøene hjemme i sesongen, høster noen frø fra planten i slutten av sesongen som så returneres til frøbiblioteket.

Gjennom frøbibliotek-ordningen vil du også kunne få råd og veiledning om både dyrking, stell av plantene og høsting av frø, og delta i et fellesskap med andre. Vi legger opp til treffpunker som frøpakkekvelder, plantebyttedager, sådag og lignende.Mostun frøbibliotek holder til ved Mostun natursenter.

Bli med i dyrkefellesskapet! Følg oss på Facebook og/ eller Instagram

Preikestolen nasjonalpark – når kommer den?

Bør Preikestolen, Lysefjorden og heiestrøka innafor bli Rogalands første nasjonalpark? Naturvernforbundet i Rogaland og Stavanger Turistforening mener det.  Det unike Preikestolsområdet har verneverdier av nasjonal og internasjonal klasse. Statsforvalteren og Miljødirektoratet er enig med oss, men kommunene Strand, Sandnes og Hjelmeland har så langt (2023) brukt sin vetorett mot verneforslaget. I 2019 klarte vi å stanse kraftutbygging av Skurvedalsåna – indrefileten i Lysefjorden. I dag er Skurvedalen vernet som naturreservat.

Preikestolområdet – en kartlegging av registrerte naturverdier. Naturvernforbundet 2008. (pdf)
Se filmene fra Skurvedalen og elva som ble reddet fra utbygging. Lysefjordens indrefilet! Film 1 Film 2

Holmavatn kan bli inngå i Preikestolen nasjonalpark.Foto:Ove S. Førland
Songesandstølen ligger øverst i Skurvedalen.Foto:Erik Thoring

Flyttblokker i Stavanger – hvem, hva, hvor?

Da isbreen trakk seg til på Jæren for 10-12 000 år siden etterlot den sand, grus og  små og store steiner. De største steinene ble kalt flyttblokker og var fraktet med isen over kortere eller  lengre distanser.  Naturvernforbundet har kartlagt alle flyttblokker i Stavanger som rager minst tre meter over bakken. Det fins over 160 kampesteiner i kommunen, og fire av dem er vernet som naturminner etter naturmangfoldloven.

Besøk flyttblokk.no for å se bilder og informasjon om alle de registrerte flyttblokkene

Flyttblokk i bjørkeskogen ved Jåttånuten.Foto:Erik Thoring
En “ekte” vandrestein i sjøkanten på Vassøy.Foto:Erik Thoring

Måkeholmen – hettemåkenes siste skanse

For om lag 50 år siden hekket det over 9000 par hettemåker på Jæren. I dag er tallet rundt 1000. Samme trenden skjer i Norge og Europa. Hettemåka står nå på den nasjonale rødlista som kritisk truet. Men det er et unntak fra regelen – Måkeholmen i Mosvatnet. Siden Naturvernforbundet startet å rydde holmen for kratt og trær i 2011 har hekkebestanden gått fra null par til nærmere 400 par. Måkeholmen har i dag den største hekkekolonien i Rogaland. Foran hver hekkesesong blir holmen ryddet av forbundets dugnadsfolk. Det viser at det nytter å gjøre en innsats for å hindre utrydding av kritisk truete hettemåker!

Hettemåkestatus Mosvatnet og Jæren 2020
Foredrag om hettemåke ved Sindre Molværsmyr, NINA 2022

Måkeholmen i Mosvatnet.Foto:Erik Thoring
Vedlikehold på måkeholmen.Foto:Erik Thoring

Sjøfuglene – hva godt kan vi gjøre for dem?

Mange av våre mest vanlige sjøfugler har problemer. De finner ikke mat i sjøen og forlater den ene hekkeholmen etter den andre. Ternene er i ferd med å bli et sjeldent syn i skjærgården og fiskemåkene har det blitt merkbart færre av. Samtidig har måkebestanden økt i byen, der de tar i bruk hustak til hekking. Naturvernforbundet har igangsatt flere prosjekter for å hjelpe sjøfugler i trøbbel.

Brosjyre sjøfuglreservater i Rogaland
Rapport Takhekkende måker  

Rydding og brenning på Litle Marøy naturreservat.Foto:Erik Thoring
Ternene er blitt fåtallige langs kysten.Foto:Roy Mangersnes

Kystlynghei – en truet naturtype

I 4000-5000 år har bøndene langs Norskekysten, nord til Lofoten, levd av kystlyngheiene. Mildt kystklima, kombinert med lite snø gjorde det mulig å ha husdyr på beite året rundt. 

De siste 100 årene har bruken av lyngheiene blitt sterkt redusert og heiene gror igjen med kratt og skog.  I dag er kystlyngheiene regnet som en naturtype truet av utryddelse. Naturvernmyndighetene bidrar med ulike tilskudd til tradisjonell bruk av lyngheiene.

www.kystlynghei.no kan se flyfoto fra prioriterte kystlyngheier i Rogaland.

Synesvarden landskapsvernområde. Foto:Roy Mangersnes
Rennesøy med Talgje og Brimse i bakgrunnen. Foto:Roy Mangersnes

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge