Velg en side
Preikestolen sett fra Lysefjorden. Foto:Erik Thoring

Andre tema og prosjekter

I det daglige jobber Naturvernforbundet i Rogaland med en lang rekke enkeltsaker som kommer og går. Noen ganger tar vi oss tid til å sette dagsorden og presentere forslag og ideer gjennom ord og handling. På denne siden finner du tema og prosjekter vi har jobbet med de siste 10-15 årene.

Preikestolen nasjonalpark – når kommer den?

Skal Preikestolen, Lysefjorden og heiestrøka innafor blir Rogalands første nasjonalpark? Naturvernforbundet i Rogaland og Stavanger Turistforening mener det.  Våren 2008 la forbundet fram sitt verneforslag sammen med en fagrapport som dokumenterer verneverdier av nasjonal og internasjonal klasse. Forslaget har vært behandlet i kommunestyrer og i Stortinget, uten resultat. Nå har Fylkesmannen i Rogaland foreslått at Preikestolsområdet blir landskapsvernområde og nasjonalpark (2019). Det er von i hangande snøre!

Preikestolområdet – en kartlegging av registrerte naturverdier. Naturvernforbundet 2008. (pdf)
Se filmene fra Skurvedalen og elva som ble reddet fra utbygging. Lysefjordens indrefilet! Film 1 Film 2

Holmavatn kan bli inngå i Preikestolen nasjonalpark.Foto:Ove S. Førland
Songesandstølen ligger øverst i Skurvedalen.Foto:Erik Thoring

Flyttblokker i Stavanger – hvem, hva, hvor?

Da isbreen trakk seg til på Jæren for 10-12 000 år siden etterlot den sand, grus og  små og store steiner. De største steinene ble kalt flyttblokker og var fraktet med isen over kortere eller  lengre distanser.  Naturvernforbundet har kartlagt alle flyttblokker i Stavanger som rager minst tre meter over bakken. Det fins over 160 kampesteiner i kommunen, og fire av dem er vernet som naturminner etter naturmangfoldloven. 

http://flyttblokk.no

Flyttblokk i bjørkeskogen ved Jåttånuten.Foto:Erik Thoring
En “ekte” vandrestein i sjøkanten på Vassøy.Foto:Erik Thoring

Mosvatnet – smilet i byens ansikt

Omgitt av boliger og sterkt trafikkerte veier ligger Stavangers natur- og kulturperle, Mosvatnet. Over en million turgåere besøker hvert år  byens mest populære turområde. Mosvatnet var en gang byens drikkevannsbasseng, nå er det fuglene som rår grunnen. Over 150 forskjellige arter er registrert og i tillegg er det en variert og spennende flora. Mellom 10 og 15 000 kråker og kaier overnatter i den store, gamle skogen hver vinter. Nå er Mosvatnet foreslått vernet.  

Informasjonsskilt om dyre og planteliv
Dyre- og plantelivsleksikon for Mosvatnet
4 årstider ved Mosvatnet

Morgenstemning ved Mosvatnet.Foto:Erik Thoring
Tusenvis av kråker overnatter ved Mosvatnet vinterstid.Foto:Roy Mangersnes

Sjøfuglene – hva godt kan vi gjøre for dem?

Mange av våre mest vanlige sjøfugler har problemer. De finner ikke mat i sjøen og forlater den ene hekkeholmen etter den andre. Ternene er i ferd med å bli et sjeldent syn i skjærgården og fiskemåkene har det blitt merkbart færre av. Samtidig har måkebestanden økt i byen, der de tar i bruk hustak til hekking. Naturvernforbundet har igangsatt flere prosjekter for å hjelpe sjøfugler i trøbbel.

Brosjyre sjøfuglreservater i Rogaland
Rapport Takhekkende måker  

Rydding og brenning på Litle Marøy naturreservat.Foto:Erik Thoring
Ternene er blitt fåtallige langs kysten.Foto:Roy Mangersnes

Kystlynghei – en truet naturtype

I 4000-5000 år har bøndene langs Norskekysten, nord til Lofoten, levd av kystlyngheiene. Mildt kystklima, kombinert med lite snø gjorde det mulig å ha husdyr på beite året rundt. 

De siste 100 årene har bruken av lyngheiene blitt sterkt redusert og heiene gror igjen med kratt og skog.  I dag er kystlyngheiene regnet som en naturtype truet av utryddelse. Naturvernmyndighetene bidrar med ulike tilskudd til tradisjonell bruk av lyngheiene.

www.kystlynghei.no kan se flyfoto fra prioriterte kystlyngheier i Rogaland.

Synesvarden landskapsvernområde. Foto:Roy Mangersnes
Rennesøy med Talgje og Brimse i bakgrunnen. Foto:Roy Mangersnes

Åpningstider Mostunkaféen

Onsdager fra kl. 11.00 til 13.30
Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge