Velg en side

Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Velg linjetrase med minst skade på naturmiljøet

Velg linjetrase med minst skade på naturmiljøet

Lyse Nett har foreslått endringer i linjetraseen for ny 132 KV linje mellom Dalen ved Jørpeland til Hjelmeland. Endringsforslaget inneholder det meste av det verste i forhold til natur og miljø. Naturvernforbundet mener ny trase må følge eksisterende linje på den aktuelle strekningen slik de fleste instanser har anbefalt. Det vil gjøre minst skade på naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet i en høringsuttale til NVE.

les mer
La Sørmarka i fred!

La Sørmarka i fred!

Sørmarka må spares for nye inngrep, slik partiene lovte på folkemøtet på Auglendshøyden 26. august 2019. Den uregulerte delen av Sørmarka idrettspark må utgå av Plan 2691, og arealet må tilrettelegges som våtmark for å styrke/øke Sørmarkas artsmangfold og opplevelsesverdi for befolkningen. Dette er blant innspillene NiR m.fl. har levert i høringsuttalelsen til Plan 2691 – Detaljregulering for Sørmarka idrettspark.

les mer
Broen til framtiden

Broen til framtiden

Hva vil en omstilling fra norsk olje og gassproduksjon egentlig innebære for Rogaland? Og hvilke muligheter har vi? Velkommen til konferanser i Haugesund og Stavanger den 28. og 29. oktober!

les mer
Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

Enovatilskuddet – det mest effektive virkemiddelet for å få en rask omlegging til bruk av solcelle- og solfangeranlegg i privathusholdninger – skal reduseres. Naturvernforbundet i Rogaland ber klima- og miljøministeren om å jobbe for å bevare og utvide tilskuddsordningen, heller enn å strupe den.  

les mer
Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

Sveinung Rotevatns klima- og miljødepartement krever miljøtunnel til 150- 200 millioner kroner og skroter hele den sørlige den av omkjøringsvegen på Åkra.

les mer
Gode alternative til vindkraft på land

Gode alternative til vindkraft på land

Fossil energibruk skal fasast ut dei neste 20 år. Det er mogeleg dersom me satsar stort på energisparing, energieffektivisering, oppgradering av gamle vasskraftverk og tar i bruk meir solenergi, heiter det i ein uttale frå årsmøtet i fylkeslaget.

les mer

Åpningstider Mostunkaféen

Onsdager fra kl. 11.00 til 13.30
Søndager fra kl. 11.00 til 15.30