Velg en side

Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Solenergi i landbruket

Solenergi i landbruket

Denne høsten arrangerer vi en informasjonskampanje om solenergi i landbruket på vegne av Klimanettverk Jæren. I nettverket deltar kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Rogaland deltar med fagkompetanse.

read more
Ålgårdbanen på sporet igjen

Ålgårdbanen på sporet igjen

Naturvernforbundet, Ålgårdbanens Venner og For Jernbane har lenge ivret for gjenåpning av Ålgårdbanen og en redusert utbygging av E39. Responsen har vært mildt sagt laber. Men så ut av ingen ting kommer det interessante utspill fra ulike aktører.

read more
Naturen har dårlig rettssikkerhet

Naturen har dårlig rettssikkerhet

Reguleringsplanen for søndre del av omkjøringsvegen ved Åkra på Karmøy blir ikke behandlet på nytt. Det har Statsforvalteren i Vestland bestemt.

read more
Ta politisk kontroll over krafta!

Ta politisk kontroll over krafta!

Vannkraft blei i førre århundre sett på som viktig infrastruktur på same måte som vegar, jernbane, vann og avløp. Sjølv om utbygginga av vannkraft førte til store og dels konfliktfylte naturinngrep, så var ho heilt grunnleggande for utviklinga av Norge som eit avansert industriland. Dei mange levande industrisamfunna våre er i stor grad bygde på vannkrafta.

read more
Viktig naturvernseier i Strand

Viktig naturvernseier i Strand

Naturvernforbundet i Strand har påvist en rekke feil og mangler ved driften av Dalen pukkverk ved Jørpeland. Strand kommune har tatt affære og truer med stengning av driften dersom ikke pukkverkets eier, Stangeland Maskin AS, retter feil og får på plass en godkjent driftsplan og konsesjon.

read more
Sjokkerende motorveiplaner i Rogaland

Sjokkerende motorveiplaner i Rogaland

– Du verden for et vakkert landskap. Dette er jo det rene postkortet, utbrøt Synnøve Kvamme og Truls Gulowsen da de kom til Odlandsstø ved enden av Ørsdalsvatnet i Bjerkreim.

read more
Karmøyklage til Sivilombudet

Karmøyklage til Sivilombudet

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og fem berørte grunneiere på Karmøy har klaget til Sivilombudet. Den godkjente reguleringsplan for Åkra sør har åpenbare feil og mangler, mener klagerne.

read more
Avslag i Alstein-saken!

Avslag i Alstein-saken!

Statsforvalteren nektet fredag 25. juni å gi utslippstillatelse til Bremnes Seashore AS og de kontroversielle planene om et gigantisk oppdrettsanlegg utenfor Alstein i Randaberg kommune. Naturvernforbundet i Rogaland har kjempet aktivt mot planene i mange år, og er kjempefornøyd med avslaget.

read more

Åpningstider Mostunkaféen

Onsdager fra kl. 11.00 til 13.30
Søndager fra kl. 11.00 til 15.30