Velg en side

Nyhetsarkiv

Nyhetssaker som er eldre enn 2019 ligger på våre gamle nettsider. Du finner dem her.

Karmøyklage til Sivilombudet

Karmøyklage til Sivilombudet

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og fem berørte grunneiere på Karmøy har klaget til Sivilombudet. Den godkjente reguleringsplan for Åkra sør har åpenbare feil og mangler, mener klagerne.

read more
Avslag i Alstein-saken!

Avslag i Alstein-saken!

Statsforvalteren nektet fredag 25. juni å gi utslippstillatelse til Bremnes Seashore AS og de kontroversielle planene om et gigantisk oppdrettsanlegg utenfor Alstein i Randaberg kommune. Naturvernforbundet i Rogaland har kjempet aktivt mot planene i mange år, og er kjempefornøyd med avslaget.

read more
Det urbane fuglelivet

Det urbane fuglelivet

Hva vet du egentlig om det rike fuglelivet i Stavanger, bortsett fra at du kanskje irriterer deg over måken som stjeler isen din på sommeren?

read more
14  års kamp kronet med seier!

14 års kamp kronet med seier!

Faurefjellet i Bjerkreim blir ikke dekorert med vindturbiner. Det er endelig fastslått av Olje- og energidepartementet (OED). 14 års kamp for å bevare et viktig friluftsområde og hjemstedet til kongeørn, hubro og vandrefalk er kronet med seier.

read more
Verdens miljødag markeres på Mostun natursenter

Verdens miljødag markeres på Mostun natursenter

Verdens miljødag er 5. juni og har blitt markert siden 1972. Dagen ble etablert for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. Naturvernforbundet i Rogaland og FN-sambandet har markert dagen sammen i flere år. I år går denne markeringen av stabelen på Mostun natursenter den 6. juni.

read more
Står politikerne ved sine løfter?

Står politikerne ved sine løfter?

26. august i 2019 lovte representanter fra ti partier i Stavanger bystyre at de ville verne Sørmarka som friområde og samtidig arbeide for å utvide friområdet. Nå kommer testen.

read more
Eksperiment med svært høg risiko

Eksperiment med svært høg risiko

Oppdrettsanlegg i det værharde farvannet vest for øya Alstein i Randaberg kan få katastrofale konsekvenser dersom det havarerer. Politikerne må avvise oppdrettsøknaden fra Bremnes Seashore, ber Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i en høringsuttalelse.

read more
NVE sparer urørt natur

NVE sparer urørt natur

NVE har bestemt at ny 132 kV linje mellom Jørpeland og Hjelmeland i hovedsak skal følge eksisterende 50 kV linje. Det er identisk med Naturvernforbundet sitt syn. – Gledelig vedtak fra NVE, sier Rune Folkvord i Vassdragsvernrådet.

read more

Åpningstider Mostunkaféen

Onsdager fra kl. 11.00 til 13.30
Søndager fra kl. 11.00 til 15.30