Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Liv og røre på måkeholmen

Liv og røre på måkeholmen

Er du nysgjerrig på livet i hettemåkekolonien i Mosvatnet? Da skal du følge live-sendingene på https://urbpop.no/mosvatnet/

To kamera følger hettemåkene døgnet rundt. Ett kamera viser hettemåkene som har stiftet bo på hekkeplattformen som Naturvernforbundet snekret i vinter. Et annet kamera går tettere innpå familielivet og veksler mellom par som ligger på reir og som tidligere er ringmerket. Her får du fortløpende informasjon om hvor fuglene kommer fra og hvor de overvintrer. Det spesielle i år er at hettemåkene startet egglegging uvanlig tidlig. Allerede 16. april ble det første egget lagt.

Overvåkingsprosjektet på Måkeholmen i Mosvatnet skjer i samarbeid mellom Naturvernforbundet og Norsk institutt for naturforsking (NINA) og er finansiert av Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger kommune og Birdlife Rogaland.

Bildet: Dette kameraet som Sindre Molværsmyr fra NINA har montert følger livet på hekkeplattformen. Fire-fem hettemåkepar har bygd reir på plattformen.

Forrige nyhet

Utfasing av oljå går fint

29. april 2024

Det fastslo Rolf A. Røtnes i Samfunnsøkonomisk Analyse da han presenterte rapporten «Rettferdig grønn omstilling» på Norsk Oljemuseum tirsdag 23. april. Rapporten viser at en utfasing av olje- og gassvirksomheten vil ha beskjedne konsekvenser for sysselsettingen i Norge på nasjonalt nivå.

Neste nyhet

Blomster og bier er i vinden!

30. april 2024

Det kom over 90 interesserte og engasjerte tilhørere da Ingvild Austad kom til Mostun med foredrag om blomsterenger.