Velg en side

Det er mange gode grunner til å velge solenergi!

 • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon
 • Omlegging til solenergi på eksisterende flater medfører ikke naturinngrep
 • Det gis umiddelbar effekt ved montering
 • Det er ingen tap til nettet ved lokal produksjon av strøm og varme
 • Lokal produksjon av strøm bidrar til å avlaste nettet og kan bidra til å redusere effekttopper
 • Det er lite driftskostnader og vedlikehold i 20–30 årene etter installasjon
 • Anlegget gir gratis strøm eller varme i flere år etter at det er nedbetalt
 • Løsningene kan tilpasses både eksisterende og nye bygg
 • Det gir bygg med bedre energisertifisering
 • Norge elektrifiseres – solenergi frigjør elektrisitet til industri og transportsektor
 • Det er et viktig bidrag i det grønne skiftet

Er du fortsatt ikke overbevist om at dette er del av fremtidens energiløsning? Ta kontakt med oss, eller les mer om solenergi her på siden vår.

Hva er solenergi?

Med solenergi menes energi produsert i solcellepanel og solfangere. I disse omdannes strålingsenergi til henholdsvis elektrisitet og varme.

Solceller

Et solcelleanlegg produserer elektrisitet. Avhengig av dimensjonering vil solcelleanlegget i perioder produserer mer strøm enn huseier bruker. Gjennom en plusskundeavtale kan huseier selge overskuddstrøm tilbake til strømnettet.

Et solcelleanlegg krever tilnærmet ingen vedlikehold, og har normalt en garantitid på 25 år, men levetid på 30 – 40 år. Et solcelleanlegg består av panel og vekselretter, og det er også mulig å knytte batteripakker til anlegget slik at en kan bruke energien også når sola ikke skinner.  

Solfangere

Solfangeren omdanner solstrålingen til varme. Varmen blir transportert bort av en krets med væske eller gass, slik at den kan utnyttes direkte til oppvarming av bygninger eller tappevann. Et slikt anlegg består av solfanger, varmelager, distribusjonsanlegg og styringssystem. Det kreves noe mer tilsyn med et solfangeranlegg enn et solcelleanlegg.

Potensiale for sol

Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700 – 1 000 kWh per kvadratmeter per år. Lokale forhold knyttet til skydekke og skjerming fra fjell, åser, vegetasjon eller bygninger spiller inn på hvor godt potensialet er. Hvor mye energi en får fra anlegget avhenger av systemløsning, vinkel og effektivitet på anlegget.

Det kalde klimaet er en fordel i Norge, siden solcellene er mer effektive når de er kalde.

Les mer om norske solforhold på Solenergiforeningens hjemmeside: https://www.solenergi.no/norske-solforhold

Lønnsomhet i solenergi

Å gå til innkjøp av et solenergianlegg er en langsiktig investering, og kan ses på som en fastprisavtale på energi som varer i flere tiår. Det antas at strømprisene vil øke fremover, noe som vil påvirke lønnsomheten og gjøre det gunstigere å produsere egen strøm.

For å få god økonomi i en typiske norsk installasjoner bør det meste av strømmen forbrukes selv, da lønnsomhet regnes i strømme huseier ikke kjøper.  I tillegg til strømprisen sparer man på alle deler av strømkostnadene for strømmen som ikke kjøpes over nett; altså også nettleie og avgifter. 

Hva strømleverandøren betaler for å kjøpe overskuddstrømmen varierer. Normalt vil det gis spot-pris, men en ser også økt konkurranse om overskuddskundene ettersom det blir flere plusskunder.

Enova gir økonomisk støtte til privatpersoner ved etablering av solceller og solfangere.

Innovasjon Norge gir støtte til gårdsbruk i aktiv drift der det monteres solcellepanel eller solfangere.

Kontaktinformasjon Solsats

Er du privatperson og ønsker en helt uforpliktende samtale om muligheter for solenergi på eget hus eller hytte?

Er du bonde og har spørsmål om muligheter for å legge solceller eller solfangere på eget gårdsbruk? 

Jobber du i en bedrift som vurderer solenergi på bedriftstaket, men vet ikke helt i hvilken ende du skal begynne prosessen?

Er du leverandør og ønsker en samtale om produktet ditt firma tilbyr?

Uansett om det er smått eller stort som handler om solenergi er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder i Solsats for spørsmål, innspill eller kommentarer.

Sissel Norheim / sissel.norheim@naturvernforbundet.no / 958 46 070

Prosjekt Solsats drives av Naturvernforbundet i Rogaland, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune. 

Åpningstider Mostunkaféen

Søndager fra kl. 11.00 til 15.30

Mostun natursenter

Henrik Ibsens gate 59, 4021 Stavanger, Norge