Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Boost for solcelleanlegg i Stavanger

Boost for solcelleanlegg i Stavanger

Antall solcelleanlegg i Stavanger kommune økte med over 70% i 2022, og den installerte effekten har økt med 210%!

Solcelleanlegget på Mostun natursenter. Foto: Espen Mills

Interessen for solenergi har vært sterkt økende i året som er gått, og når det gjøres opp status ser vi en markert økning av plusskunder i Stavanger. Plusskunder er småskalaprodusenter av strøm som er koblet til nettet, og som leverer overskuddsproduksjonen tilbake til nettet. I all hovedsak er dette solcelleanlegg.

Plusskunder bruker den produserte strømmen selv. I tilfeller der det er for lite produksjon i forhold til forbruk kjøpes strøm fra nettet som normalt. Og omvendt – dersom anlegget produserer mer enn det som forbrukes, så leveres overskuddet tilbake til nettet mot kompensasjon fra strømleverandøren.

Oversikt over antall plusskunder og installert effekt i Stavanger kommune i 2020, 2021 og 2022 er vist i tabellen under. Frittstående anlegg inngår ikke i denne oversikten.

  2020 2021 2022 % endring 2021-2022
Antall plusskunder, Lnett 135 161 275 71 %
Installert effekt (kWp) plusskunder 1322 1679 5203 210 %

Tallene i tabellen viser utvikling i antall plusskunder og installert effekt i Stavanger kommune (kilde: Lnett)

Den økte satsing på solenergi skyldes primært de høye strømprisene og dermed økt lønnsomhet ved installasjon av anlegg. I tillegg økte Enova støttebeløp til solceller for private husholdninger i februar 2022. Støttesatsen til energiproduksjon/solcelleanlegg økte fra maks 26.250 kroner til maks 47.500 kroner. Begge disse faktorene har ført til større investeringsvilje hos private husholdninger, men vi ser også økning både i landbruk og næringsliv.

De fleste steder i Stavanger kan du installere solenergianlegg uten å søke. For innbyggere i verneområder eller enhetlig utbygde områder må det søkes kommunen om tillatelse. I 2022 ble det vedtatt fritak fra grunngebyret ved søknad om solenergianlegg i disse områdene, og denne kostnaden dekkes nå av kommunens klima- og miljøfond.

I februar fikk den første boligen i trehusbyen grønt lys for å installere integrert solcelletak etter søknad og dialog med kommunen.

Bildet: Solcelleanlegget på Mostun natursenter ble satt i drift i 2021. Foto: Espen Mills

Forrige nyhet

Kom til Vitenfabrikken i Sandnes mandag 17. april!

28. mars 2023

Mandag 17. april blir det årsmøte i fylkeslaget. Denne gang på Vitenfabrikken i Sandnes. Rapporten fra fjorårets viser stabil økonomi, økte aktiviteter og enkelte naturvernseire. Årsrapporten for 2022, revidert regnskap, budsjett for 2023, forslag til virksomhetsplan og valgkomitéens innstilling kan du lese her.

Neste nyhet

Hallgeir Langeland tar to nye år

19. april 2023

Hallgeir Langeland er gjenvalgt for to nye år som styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland. Det ble bestemt av fylkeslagets årsmøte som ble holdt på Vitenfabrikken i Sandnes mandag 17 .april.