Velg en side

Hvordan går jeg frem dersom jeg ønsker å installere solfangere?

Undersøk om det er vernehensyn du må ta hensyn til: Solfangere kan monteres de fleste steder uten søknad. Det er imidlertid vernehensyn som huseier må ta hensyn til i enkelte områder og knyttet til enkelte hus. Det er huseiers egen plikt å gjøre seg kjent med vernehensyn og eventuelt søke tillatelse til fasadeendring. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Undersøk varmebehovet og hvilken varmeløsning du kan koble solfangerne til: Det gir best effekt at solfangeranlegget plasseres på en sørvendt takflate. Anlegget passer for husstander/gårdsbruk som bruker mye varmt vann og/eller kobler systemet til et vannbårent varmesystem.

Innhent tilbud: Kontakt gjerne flere leverandører. Seriøse leverandører vil hjelpe deg med alle steg videre: de inkludere alle elementer i bestillingen, de hjelper til med dimensjonering av anlegg, og de gir dokumentasjonen som kreves for å heve tilskudd fra Enova. Noen vil også tilby serviceavtaler.

For landbrukskunder: sjekk og søk midler fra Innovasjon Norge til fornybar energi i landbruket. Det må forhåndssøkes om støtten som gis til gårdsbruk i aktiv drift.

For privatkunder – søk Enovatilskudd: Utbetaling er rettighetsbasert, og skjer etter at anlegget er installert og dokumentert. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. Det gis en fast støttesats til solfangeranlegg på 5 000,- + 200 kroner per m2 (inntil 25 m2), totalt inntil 10 000 kroner.