Velg en side

Hvordan går jeg frem dersom jeg ønsker å installere solceller?

Undersøk om det er vernehensyn du må ta hensyn til: Solceller kan monteres de fleste steder uten søknad. Det er imidlertid vernebegrensninger som kan gjelde for ditt tak eller fasade. Det er huseiers ansvar å sette seg inn i vernebestemmelser, kontakte kommunen og eventuelt søke tillatelse.

Undersøk strømbehov: Hvor mye strøm bruker du de ulike månedene i året? Det er best effekt i et solanlegg fra mars til oktober, så det er lurt å ta utgangspunkt i forbruk av strøm disse månedene ved dimensjonering av anlegg.

Undersøk tilgjengelige arealer: Hvor store arealer har du, og i hvilke himmelretning og vinkel? Er det skygge? Du kan enkelt sjekke potensialet på eget tak her: www.otovo.no, www.solkart.no eller www.lyse.no/solcellepanel/solkart

Innhent tilbud: Kontakt gjerne flere leverandører. Seriøse leverandører vil hjelpe deg med alle steg videre; de inkludere alle elementer i bestillingen (panel, fester, kabler, inverter, evt batteri etc.), de hjelper til med dimensjonering av anlegg, innmelding av anlegget til nettleverandør* og de gir dokumentasjonen som kreves for å heve tilskudd fra Enova.

For landbrukskunder: sjekk og søk midler fra Innovasjon Norge til fornybar energi i landbruket. Det må forhåndssøkes om støtten som gis til gårdsbruk i aktiv drift.

Velg strømleverandør: Det er stor forskjell i prisen som betales til deg for overskuddstrømmen som produseres. Sjekk betingelser med egen strømleverandør og andre strømleverandører. Ved endring av strømleverandør vil anlegget automatisk meldes inn som et plusskundeanlegg.

Søk Enovatilskudd: Utbetaling er rettighetsbasert, og skjer etter at anlegget er installert og dokumentert. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. For solcelleanlegg gis en fast støttesats på 7 500,- + 1250,- pr installert effekt (inntil 20kW). Totalt kan det gis inntil 32 500 kroner i tilskudd fra Enova.

* I Rogaland er det flere nettleverandører; Haugaland Kraft Nett AS, Lyse Elnett, Klepp Energi AS, Jæren E-verk og Enida AS