Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Dette vil vi ha mer av!

Dette vil vi ha mer av!

Vannassen i Stavanger har fått permanent fugleøy!

Fugleøya  ligger utenfor våtmarka nord i vatnet og blir helt sikkert attraktiv for fuglene i den vesle innsjøen. Fugleholmen er anlagt i forbindelse med rehabiliteringen av vannverksmagasinet som ble bygd i 1919. Den gamle demningen er erstattet med en ny fyllingsdam som er breiere og en meter høyere enn den gamle. I tillegg til fugleholmen skal ikke lenger overløpet fra innsjøen gå i rør, men i et 100 meter langt og åpent bekkeløp.

I månedene framover skal naturen sjøl fylle opp dammen med vatn, til glede for alle vannfuglene som har vært “bortvist” fra Vannassen i byggeperioden.

Slike tiltak må det bli flere av. I over 100 år har vi tappet ut innsjøer og tjern, drenert og bygd ned myrer og sakte, men sikkert gjort levekårene dårligere for dyr og planter. Summen av alle de negative naturtiltakene fører til en ren utryddingspolitikk som gjenspeiles i en rødliste for truede arter som bli lengre for hvert år. De neste 100 årene må vi bruke på å rette opp feilene. Fugleøya i Vannassen er et lite, men viktig signal om at vi kan hvis vi vil!

 

Foto: Midt ute i gjørmehavet i Vannassen stikker det opp en splitter ny fugleholme. Foto: Helge Fossmark

Forrige nyhet

Gauselskogen – det tapte fugleparadiset

13. februar 2024

Mektige eiketrær strekker seg mot himmelen, fuglene synger og på bakken står blomster i sin vakreste skrud. Men alt er ikke som før. Gauselskogen er forandret.

Neste nyhet

Monstergruve på Helleland

5. mars 2024

Norge Mineraler har investert 750 millioner kroner i mineralundersøkelser på Helleland i Eigersund og mener å ha funnet drivverdige forekomster av fosfatmineralet apatitt på Storeknuten ved Helleland sentrum. Derfor vil selskapet nå søke om oppstart av et dagbrudd.