Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Monstergruve på Helleland

Monstergruve på Helleland

Norge Mineraler har investert 750 millioner kroner i mineralundersøkelser på Helleland i Eigersund og mener å ha funnet drivverdige forekomster av fosfatmineralet apatitt på Storeknuten ved Helleland sentrum. Derfor vil selskapet nå søke om oppstart av et dagbrudd.

Det kommer ikke til å skje uten massive protester. Fastboende, hyttefolk og andre frykter at bygda vil bli ødelagt, og har organisert seg gjennom Facebook-gruppen “La Dalane leve” med over 1000 medlemmer. Norge Mineraler har planer for 30 års drift og skal årlig ta ut 20 mill tonn stein hvorav 16 mill. tonn går til deponi. Selskapet har sett seg ut en innsjø som deponi for avgangsmassene. Prosesserte mineraler skal fraktes over heia til kysten ved Svåheia der det skal bygges opp en skipsterminal. 

Naturvernforbundet og FNF-organisasjonene har vært på befaring i området og følger saken nøye.  Det er ventet at et planinitiativ kommer til høring i løpet av 2024.

Foto: Samfunnskontakt i Norge Mineraler, Erik Joa viser de tre utpekte gruveområdene på Helleland. Selskapet vil starte med Storeknuten (blått felt).

Forrige nyhet

Dette vil vi ha mer av!

4. mars 2024

Vannassen i Stavanger har fått permanent fugleøy!

Neste nyhet

Barnas sommer på Mostun natursenter

15. mars 2024

Gled deg til kjekke aktiviteter på Mostun natursenter også i årets sommerferie!