Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Sandnesmarka trenger bedre vern

Sandnesmarka trenger bedre vern

– Det er nødvendig med et sterkt varig vern for å sikre Sandnesmarka, for naturen og for fremtiden, uttaler Naturvernforbundet i Sandnes i en uttalelse fra årsmøtet 19. mars.

Sandnesmarka er et stort, sentrumsnært naturområde som i gjeldende kommuneplan er satt av til friluftsliv og landbruk. Området omfatter Vagleskogen, Bogafjell- Helgeland, Melshei med arboretet, Hana-Gramstad-Li og Ims-Lutsi. Området er ikke godt nok beskyttet med dagens status i kommuneplanen. Årsmøtet mener at politikerne må sikre at Sandnesmarka bevares som et sammenhengende naturområde, og at dagens grenser ikke endres.

Les hele uttalelsen her: 5 Varig vern av Sandnesmarka

Foto: Utsikt  fra Dalsnuten – Revholstjørn foran, Gramstadtjørn og Bjørndalsfjellet bak. Foto: Stavanger Turistforening /ut.no

Forrige nyhet

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland

22. mars 2024

Kom på årsmøtet i fylkeslaget 8. april på Mostun natursenter! Etter årsmøte blir det foredrag om Fuglene som forandret verden med Øyvind Gjerde.