Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Slutt å herje med Sørmarka

Slutt å herje med Sørmarka

I flere tiår har Stavangers største friområde blitt spist bit for bit. Det vil politikerne ha slutt på. Da må de si et rungende nei til Lnett sitt forslag om å bygge en ny 132 kV kabel gjennom skogen i Ullandhaugskråningen.

Godt støttet av administrasjonen i Stavanger kommune foreslår Lnett å bygge jordkabelen gjennom skogen ved Mor Åses vei. Det skjer midt gjennom et område som ble plantet med flere hundre eiketrær for bare fem år siden. Eiketrærne som ble plantet på dugnad av blant andre Sørmarkas Venner og Stavanger Høyre, må fjernes fordi trær vil være forbudt i den ti meter breie kabelgaten gjennom skogen. Den framtidige eventyrskogen vil bli delt i to av en restriksjonssone som med ujam

Høyres stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø var en stolt deltaker i dugnadsplantingen i mai 2019 . Nå risikerer han at de sju eiketrærne han plantet må fjernes. Foto: Privat

Høyres stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø var en stolt deltaker i dugnadsplantingen i mai 2019. Nå risikerer han at de sju eiketrærne han plantet må fjernes. Foto: Privat

ne mellom må ryddes for trær som forsøker å etablere seg.

Den gode nyheten er at det fins et alternativ som vil være langt mer skånsomt mot naturen. Jordkabelen bygges i skillet mellom skogen og jordbruksjorda i vest og følger den asfalterte bilvegen mellom Ullandhaugleitet og Mor Åses vei. I Lnetts rapporter om naturmangfold, friluftsliv og landskap blir dette alternativet framhevet som det minst skadelige.

Kjartan Alexander Lunde (V) som er leder i Utvalg for klima og natur skriver i en e-post til Naturvernforbundet at han har bedt om utvidet høringsfrist slik at utvalget kan få saken på sitt bord i august.

I august 2019 sto representanter fra 11 partier på en scene i Sørmarka og var skjønt enige om følgende: Sørmarka skal vernes og det biologiske mangfoldet skal styrkes. Naturvernforbundet og Sørmarkas Venner forventer at partiene står på sine løfter og sørger for at degraderingen av skogen i Ullandhaugskogen ikke blir gjennomført.

Så skal vi i rettferdighetens navn gi Lnett honnør for at selskapet ønsker å rive det nåværende luftspennet på hele strekningen mellom Ullandhaug og Solborg trafostasjoner. Ny k132 kV skal i sin helhet legges i jord. Det blir et stort pluss for det bynære landskapet og for fuglene.

Naturvernforbundets høringsinnspill kan leses her: Lnett- Merknader til bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Solborg og Ullandhaug transformatstasjoner

Foto: I 2019 inviterte Stavanger kommune til dugnadsplanting av eiketrær. Fem år seinere mener kommunens administrasjon at det er helt greit å bygge en 270 meter lang og 10 meter bred kabelgate gjennom plantefeltet. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Full støtte til Mosvatnet naturreservat

2. juli 2024

FNF-Rogaland applauderer det gode og viktige arbeidet Statsforvalteren i Rogaland har gjort i å berede grunnen for Mosvatnet naturreservat. Undertegnede organisasjoner vil på alle mulige måter bidra til at naturreservatet blir en suksess og at de unike naturverdiene blir opprettholdt og styrket. Vi ser fram til at naturreservatet blir opprettet så snart som mulig.

Neste nyhet

Det er nok nå, Hjelmeland

4. juli 2024

Få kommuner i Rogaland har flere regulerte vassdrag enn Hjelmeland. Nå må kommunen ta vare på de siste restene av urørt vassdragsnatur.