Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Full støtte til Mosvatnet naturreservat

Full støtte til Mosvatnet naturreservat

FNF-Rogaland applauderer det gode og viktige arbeidet Statsforvalteren i Rogaland har gjort i å berede grunnen for Mosvatnet naturreservat. Undertegnede organisasjoner vil på alle mulige måter bidra til at naturreservatet blir en suksess og at de unike naturverdiene blir opprettholdt og styrket. Vi ser fram til at naturreservatet blir opprettet så snart som mulig.

Forslaget om Mosvatnet naturreservat har vært på offentlig høring og frilufts- og naturvernorganisasjonene har bidratt med et detaljert høringsinnspill. Det skyldes blant annet at Naturvernforbundet og Speiderne er direkte berørt som drivere av Mostun natursenter og Speiderhuset ved Mosvangen Camping.Vi har ingen innvendinger mot verken verneregler eller vernekartet, men har stilt flere spørsmål knyttet til aktiviteter og bruk av verneområdet. Det regner vi med blir besvart ved tilpasning av verneregler eller ved at aktiviteter og bruk blir regulert i forvaltningsplanen og besøksstrategien som kommer i etterkant av vernevedtaket.

Høringsinnspillet til Statsforvalteren er signert av Naturvernforbundet i Rogaland, Birdlife Rogaland, Rogaland Botaniske forening, Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening, Norges Speiderforbund Vesterlen krets og Sørmarkas venner. FNFs høringssvar kan leser her: 2024-6-28 Høring Mosvatnet naturreservat  

Foto: Andedammen inngår i Mosvatnet naturreservat. Foto: Sigrid Tveitnes

Forrige nyhet

Nå haster det å berge villaksen

1. juli 2024

Canada gjør alvor av planene sine om å forby oppdrett av fisk i åpne merder fra 2029. Samtidig kom nyheten om at 33 lakseelver ble stengt for fiske pga. historisk lavt innsig av villaks. Så hva venter vi på?

Neste nyhet

Slutt å herje med Sørmarka

2. juli 2024

I flere tiår har Stavangers største friområde blitt spist bit for bit. Det vil politikerne ha slutt på. Da må de si et rungende nei til Lnett sitt forslag om å bygge en ny 132 kV kabel gjennom skogen i Ullandhaugskråningen.