Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Nå haster det å berge villaksen

Nå haster det å berge villaksen

Canada gjør alvor av planene sine om å forby oppdrett av fisk i åpne merder fra 2029. Samtidig kom nyheten om at 33 lakseelver ble stengt for fiske pga. historisk lavt innsig av villaks. Så hva venter vi på?

Spørsmålet ble stilt av  fylkeslagets Hallgeir Langeland og Kjetil Nilsen i et innlegge i Aftenbladet 27. juni Landbasert fiskeoppdrett er framtiden.

Heldigvis har regjeringen en sjanse til å stille lignende tøffe krav når den skal legge fram en ny stortingsmelding om havbruk til høsten, skriver de to. Stengingen av laksefisket på ubestemt tid sier at varselklokkene ringer nå, og de ringer høyt, – og vi forventer handling deretter.

Oppdrettsnæringen er en viktig aktør for sysselsetting og verdiskapning langs kysten, men kostnaden er svært høy. Fellesskapet tar regningen, som består av naturødeleggelse, manglende dyrevelferd, arealbeslag og konflikter med andre næringer.

Samme dag som innlegget ble publisert ber Aftenbladets leder om fortgang i arbeidet med å løse oppdrettsnæringens miljøproblemer.

«Den norske regjeringen synes å ta seg god tid på å løse problemene i oppdrettsnæringen. I mellomtiden godtar vi både massedødelighet blant oppdrettslaks og at elvene våre tømmes for villaks.

Regjeringen burde ha hatt litt mer hastverk,» heter det i lederen.

Foto: Figgjoelva er en av fire elver i Rogaland som er fiskestengt. Bildet er fra Lonavatn i Figgjoelva. Foto: Roy Mangersnes.

 

Forrige nyhet

Har vi kraft nok?

12. juni 2024

En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren, mener Naturvernforbundet.

Neste nyhet

Full støtte til Mosvatnet naturreservat

2. juli 2024

FNF-Rogaland applauderer det gode og viktige arbeidet Statsforvalteren i Rogaland har gjort i å berede grunnen for Mosvatnet naturreservat. Undertegnede organisasjoner vil på alle mulige måter bidra til at naturreservatet blir en suksess og at de unike naturverdiene blir opprettholdt og styrket. Vi ser fram til at naturreservatet blir opprettet så snart som mulig.