Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Har vi kraft nok?

Har vi kraft nok?

En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren, mener Naturvernforbundet.

Men går regnestykket i hop dersom det blir en massiv satsning på kraftkrevende industri – datalagring, batteriproduksjon, hydrogen- og ammoniakkfabrikker? Spørsmålet er relevant fordi det pågår en storstilt jakt etter fabrikktomter og strømavtaler over hele fylket. Datalagringsselskapet Green Mountain forsøkte å kapre tomt på Kalberg i Time, men mislyktes og satser nå på stålverkstomta på Jørpeland i Strand. I Sauda har et annet utenlandsk selskap konkrete planer om å produsere grønn ammoniakk. Planer fins også i Haugalandet næringspark i Gismarvik, Hetlandsskogen i Bjerkreim og i andre etablerte næringsområder.

Andre kraftkrevende virksomheter innen bergverk og landbasert oppdrett planlegger for økt vekst.

Rogaland fylkeskommune har i en rapport fra 2022  anslått at det vil være et økt effektbehov på mellom 2000 og 3000 megawatt (MW) dersom alle kraftkrevende planer realiseres. To store nye kraftlinjer til Fagrafjell i Time og Gismarvik i Tysvær tilfører ny kapasitet tilsvarende 700 MW. Det kan bety at det må bygges enda flere kraftlinjer om behovene for kraft skal dekkes. Det er også fare for et økt press på utbygging av vind og vannkraft i Rogaland.

Naturvernforbundet mener at politiske myndigheter må ta styringen med kraftpolitikken og ikke overlate dette til markedets frie krefter. Vi krever også at kraftkrevende industri som produserer store mengder overskuddsvarme må nyttiggjøre energien og ikke sende den ubrukt ut i sjø eller vann. Det gjelder særlig de aktuelle prosjektene på Jørpeland og i Sauda.

Foto: Må det bygges nye store kraftlinjer dersom de satses tungt på ny kraftkrevende industri? Fra den nye 420 kV linja mellom Lysebotn og Fagrafjell. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Ny, grov rasering av Røldal

28. mai 2024

- Oppgraderingen av dagens kraftverk i Røldal-Suldal skjer med begrensede konsekvenser for natur og miljø, sier eierselskapet Lyse Kraft DA. – Utbyggingen innebærer en ny, grov rasering av Røldal og store nye inngrep i Suldal, hevder Røldal grunneiergarlag.

Neste nyhet

Nå haster det å berge villaksen

1. juli 2024

Canada gjør alvor av planene sine om å forby oppdrett av fisk i åpne merder fra 2029. Samtidig kom nyheten om at 33 lakseelver ble stengt for fiske pga. historisk lavt innsig av villaks. Så hva venter vi på?