Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Ny, grov rasering av Røldal

Ny, grov rasering av Røldal

-Oppgraderingen av dagens kraftverk i Røldal-Suldal skjer med begrensede konsekvenser for natur og miljø, sier eierselskapet Lyse Kraft DA. – Utbyggingen innebærer en ny, grov rasering av Røldal og store nye inngrep i Suldal, hevder Røldal grunneiergarlag.

Lyse har søkt om konsesjon for bygging av fem nye kraftverk som skal erstatte de 60 år gamle kraftstasjonene. Utbyggingen skal i følge Lyse øke produksjonen med 800 GWh og doble den installerte effekten. Det vil si kjøre kraftstasjonene på maks når etterspørselen er største og prisene høyest.

 

I Røldal har mange sett fram til miljøforbedringer etter den brutale kraftutbyggingen som skjedde på 60- og 70-tallet. Men Lyse sin konsesjonssøknad innebærer dramatiske forverringer, i følge Røldal Grunneigarlag:

 

Slik ser Valdal ut når magasinet er nedtappet. Foto: Røldal grunneigarlag

Slik ser Valdal ut når magasinet er nedtappet. Foto: Røldal grunneigarlag

«Prosjektet vil vera svært skadeleg for natur og miljø i det det er tenkt å nytta pumpene gjennom heile året. Dermed vil Røldalsvatnet, Valdalsmagasinet, Votnamagasinet og Holmevatnet kunna få dårleg is om vinteren og lengre periodar uten is. For Røldal kan dette gi auka problem med frostrøyk og det vil medføra større erosjon i reguleringssona. Røldalsvatnet og Valdalsmagasinet med dalsider av morene og lausmassar er spesielt sårbare. For Valdalen vil ei slik driftsform øydeleggja totalt for å kunna nytta islagt magasin til vinterferdsel. Dårleg is på islagde vatn i høgfjellet er også risikabelt for dyrelivet.»

 

Grunneigarlaget krever at det blir vurdert flere alternative løsninger med en vesentlig bedre miljøprofil. Det må Lyse Kraft finansiere.

 

 

 

Konsesjonsøknaden er ute på høring til 31. august. 10. og 11. juni er det folkemøter om utbyggingen i Suldal og Røldal. Naturvernforbundet vil være tilstede.

Folkemøte om revisjon av vilkår for reguleringen av Røldal-Suldalsvassdraget, og søknad om konsesjon til fem nye kraftverk i samme vassdrag – NVE

 

Hovedbildet: Slik så den vakre stølsdalen i Valdal ut for utbyggingen på 60-tallet. Foto: Røldal grunneigarlag

Forrige nyhet

Nå kommer Mosvatnet naturreservat!

14. mai 2024

Endelig blir Mosvatnet vernet etter de strengeste verneformer vi har. Statsforvalteren i Rogaland foreslår naturreservat og har droppet det opprinnelige forslaget om biotopvern.

Neste nyhet

Har vi kraft nok?

12. juni 2024

En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren, mener Naturvernforbundet.