Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Våtmarkssenteret godkjent for fem nye år

Våtmarkssenteret godkjent for fem nye år

6. desember 2021

Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) er reautorisert av Miljødirektoratet for fem nye år! – En gledens dag, uttaler styreleder i BVJ, ass. fylkesmiljøvernsjef Per Kristian Austbø hos Statsforvalteren i Rogaland.

Naturvernforbundet i Rogaland ble tildelt autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter første gang i 2012. Autorisasjonen omfattet Naturvernforbundets virksomhet på Mostun og i tillegg Jæren friluftsråd sine besøksanlegg på Kvassheim og Orre. Den gang ble forbundet tildelt kr 800 000 i grunntilskudd til driften av det som da hette Jæren våtmarkssenter. I 2013 ble midlene brukt til å ansatte naturveileder.

I 2017 ble vi reautorisert for fem nye år. Det skjedde etter at direktoratet hadde stilt nye krav til organiseringen av Besøkssenteret. Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) ble opprettet som forening med eget styre, vedtekter og årsmøte. Naturvernforbundet ble ansvarlig for driften av BVJ. Det har fungert godt. Da Miljødirektoratet var på en to dagers inspeksjon i høst var det mye skryt å høste. Det fins sjølsagt forbedringspunkter og det er styret opptatt av å følge opp. I inneværende år var grunntilskuddet på ca 1,1 million kroner.

Et viktig mål for den kommende perioden er å skaffe finansiering til en ny 50 prosent stilling som naturveileder med kontorplass hos Jæren friluftsråd i Sandnes. Stillingen vil ha ansvar for å følge opp aktivitetene på Orre og Kvassheim. BVJ er det eneste av seks våtmarkssentre i Norge som har tre anlegg med utstillinger og aktivitetstilbud.

Ass. fylkesmiljøvernsjef Per Kr. Austbø har vært en sentral og aktiv aktør i BVJ siden starten i 2012. Siden 2017 har han vært styreleder i BVJ. Men nå er det slutt. Per Kristian går av med pensjon hos Statsforvalteren og har sin siste arbeidsdag 17.desember. Statsforvalteren skal oppnevne en ny styreleder i BVJ. Per Kristian ble takket for en strålende innsats i BVJ på et styremøte 1.desember.

Hovedbildet: Styret  og ansatte i BVJ samlet til styremøte på Mostun. Foran f.v. styreleder  og ass. fylkesmiljøvernsjef Per Kr.Austbø, styremedlem og daglig leder i Jæren  friluftsråd, Øystein Dahle og styremedlem og daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring. Bak f.v. senterleder i Jæren friluftsråd, Oddrun Aksnes og naturveileder i BVJ, Hanne Risanger.

 

Bildet: Jan Petter Huberth-Hansen fra Miljødirektoratet og en kollega var på inspeksjon av BVJ i september. Her omkranset av fugleekspert Øyvind Gjerde (t.h.) og Øystein Dahle fra friluftsrådet.

Forrige nyhet

Det koker i Suldal!

23. november 2021

Sandsfjorden kan døypast om frå nasjonal laksefjord til nasjonal industrifjord om utbyggarinteressene får det som dei vil. Det hevdar fastbuande og hyttesuldøler på Høyvik og Berakvam som risikerar å få gigantiske industrianlegg i sine naturvakre omgjevnader.

Neste nyhet

Aldri fred å få

11. januar 2022

Midt i stormen rundt strømkrisen kommer Ap og Sp på banen med en avledende manøver. I stedet for å gripe tak i stormens opphav, Energiloven fra 1991, går regjeringspartiene løs på vassdrag som er varig vernet mot kraftutbygging. Angrepet blir pakket inn i diverse forbehold, men ånden er sluppet ut av flaska. Vernede vassdrag er kanskje ikke så vernet likevel.