Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Aldri fred å få

Aldri fred å få

11. januar 2022

Midt i stormen rundt  strømkrisen kommer Ap og Sp på banen med en avledende manøver. I stedet for å gripe tak i stormens opphav, Energiloven fra 1991, går regjeringspartiene løs på vassdrag som er varig vernet mot kraftutbygging. Angrepet blir pakket inn i diverse forbehold, men ånden er sluppet ut av flaska. Vernede vassdrag er kanskje ikke så vernet likevel.

For de som har fulgt med i timen er det ikke så oppsiktsvekkende at det er nettopp Ap og Sp som går i bresjen for bygge ned mer vassdragsnatur. I de snart 50 årene som har gått siden den første verneplanen ble vedtatt av Stortinget er det Ap og Sp som har jobbet mest målrettet for minst mulig vern og mest mulig utbygging. Og nå ser man sitt snitt til å kjøre omkamper. Eller sagt på en annen måte: Regjeringspartiene inviterer til bråk og opprør. Det vet Sp og Ap, men de gjør det likevel. Disse partiene har aldri vært ektefølte tilhengere av vassdragsvern.

I Rogaland er det vernet 16 vassdrag som utgjør 11-12 % av kraftpotensialet i fylket. Det er langt lavere enn gjennomsnittet i landet på rundt 20 prosent. Rogaland er først og fremst et kraftfylke der nær 80 prosent av vannkrafta er utbygd med 126 mini- og småkraftverk og 26 større kraftstasjoner. Blant dem er Nord-Europas største kraftverk, Ulla-Førre.

Hvis utbygging av vernede vassdrag skal monne, må Ap og Sp gå løs på de store, kraftfulle vassdragene i Bjerkreim, Frafjord og Espedal. Da snakker vi om magasiner i fjellet og sterkt redusert vannføring i noen av landets beste lakseelver. Det kommer ikke til å skje. Og det vet regjeringspartiene. Likevel har de valgt å skape uro og usikkerhet om vernede vassdrags verdi og rettssikkerhet.

Utspillet fra Ap og Sp er et frampek om partienes syn på naturvern. Det er ikke så viktig når det kommer til stykket.

Derfor blir det aldri fred å få med dagens regjering.

 

Foto: Stavanger Turistforenings hytte på Støle. Miljødirektoratet har foreslått nasjonalpark i dette området. Foto: Audun Steinnes

Hovedfoto: Fra Støle i Bjerkreimsheiene. Dette er en sentral del av nedbørfeltet til Bjerkreimsvassdraget. Foto: Audun Steinnes

Forrige nyhet

Våtmarkssenteret godkjent for fem nye år

6. desember 2021

Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) er reautorisert av Miljødirektoratet for fem nye år! – En gledens dag, uttaler styreleder i BVJ, ass. fylkesmiljøvernsjef Per Kristian Austbø hos Statsforvalteren i Rogaland.

Neste nyhet

Ulovlig vegbygging i Suldal

25. januar 2022

Grunneigar Jarle Tveit på Hamrabø i Suldal har bygd en 1100 meter lang traktorveg utan å søke. Kommunen ga nåde og løyve, men dette vedtaket har no Statsforvalteren heva.