Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Stavanger setter norgesrekord i hummerreservat!

Stavanger setter norgesrekord i hummerreservat!

Hipp-hurra! Politikerne i Stavanger har enstemmig vedtatt å opprette tre store hummerreservater i kommunen.

Det ene reservatet ligger rett utenfor kaikanten i Stavanger og omfatter hele Hundvåg, indre deler av Byfjorden og byøyene sørover til og med Marøy. Det andre reservatet ligger i Finnøy kommunedel, nærmere bestemt Vignesholmane. Dette området er i dag fuglefredet og når blir også sjøarealet vernet. Det tredje og siste reservatet er et område ved Mortavika fergeleie og sørover i fuglefredningsområdet nord på Rennesøy. I disse tre områdene blir det kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Det vil gi hummerne og alt annet marint liv fred, ro og trygghet.  

Stavanger har med dette plassert seg helt i Norgestoppen når det gjelder bevaringsområder for hummer, som det formelt heter. Det største reservatet inntil nå var på 8,8 kvadratkilometer (kvkm) i Oslofjorden. Nå smeller Stavanger til med tre reservater på til sammen 33 kvkm som utgjør hele 6,5 prosent av kommunens sjøareal. Og det kan komme mer: Hafrsfjord som Stavanger deler med Sola kan bli det neste store reservatet.

Reservatforslagene har blitt til i et tett samarbeid mellom kommunen, fiskarlaget og natur- og friluftsorganisasjonene (FNF Rogaland). Da står  både de kommersielle og ideelle interessene bak når vedtaket skal ut på en fem ukers lokal høring. Det er til sjuende og sist Fiskeridirektoratet som bestemmer og iverksetter hummerreservatene. Det er i alt 55 slike reservater i hele  kongeriket.

Foto: Rudolf Svensen

Forrige nyhet

Det blir Sommer ved Mosvatnet også i år!

21. mars 2023

Gled deg til kjekke aktiviteter på Mostun natursenter også i årets sommerferie!  

Neste nyhet

Frivillig beredskapsgruppe mot oljesøl – bli med!

28. mars 2023

Kan du tenke deg å bli med i en frivillig beredskapsgruppe mot oljesøl? Da skal du lese denne saken.