Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Møt Truls Gulowsen i Sandnes

Møt Truls Gulowsen i Sandnes

Hva bør Sandnes og andre norske kommuner gjøre for å oppfylle målene i den nye internasjonale Naturavtalen? Svaret på spørsmålet får du når Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen kommer til Vitenfabrikken mandag 17. april kl 19.00.

Naturavtalen som ble inngått i Montreal før jul er karakterisert som et gjennombrudd for naturvern. Avtalen forplikter Norge og 192 land om å  verne minst 30 prosent av alle land- og havområder mot skadelig påvirkning av menneskelig aktivitet. Samtidig skal minst 30 prosent av ødelagte naturområder være under restaurering. Alt dette og mer til skal skje inn 2030. I sitt foredrag skal Truls Gulowsen redegjøre for noen av de mest sentrale målene i Naturavtalen og hvilke konsekvenser det må få for Sandnes og andre norske kommuner. Han inviterer til debatt og ikke minst til forslag om hva Sandnes kan gjøre.

Det er fri adgang for alle interesserte. Vi tilbyr kaffe, te og frukt.

I forlengelsen av foredraget lodder vi stemningen for oppretting av lokallag i Sandnes. Brenner du natur- og klimasaker i din hjemkommune skal du ta turen innom Vitenfabrikken på mandag!

Kl.18.00 samme sted avvikler Naturvernforbundet i Rogaland sitt årsmøte. Årsmøtesakene kan du lese her

Foto: Truls Gulowsen – Naturvernforbundets leder

 

Forrige nyhet

Naturvernforbundet i Suldal har gjenoppstått

13. mars 2023

Naturvernforbundet i Suldal har gjenoppstått etter 15 år i dvale! Det skjedde på kulturhuset i Sand 9. mars da 13 medlemmer møttes og valgte styre med Roy Høibo som leder. Med seg har han Rune Roalkvam, Eva Songe Paulsen og Ellen Kalvig.

Neste nyhet

«Bambiskogen» ofres for ny skole på Karmøy?

14. mars 2023

Det er et gjentakende problem i planer om utbygging at man på forhånd vet altfor lite om naturverdier før en reguleringsplan blir vedtatt. Den planlagte skoleutbyggingen på Vea på Karmøy er dessverre et veldig godt eksempel på dette.