Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Møt Truls Gulowsen i Sandnes

Møt Truls Gulowsen i Sandnes

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen kommer til Vitenfabrikken i Sandnes mandag 17.april. Han skal blant annet snakke om hva Sandnes bør gjøre for å ta bedre vare på natur.

Bakteppet er den globale naturavtalen som ble inngått i Montreal før jul og der blant andre Norge forplikter seg til å verne mer natur på land og til havs. Hvordan kan Sandnes og alle andre norske kommuner svare på denne utfordringen? Kom til Vitenfabrikken kl 19.00 og bli med i debatten om hva Sandnes kan gjøre for å bli bedre på naturvern. Etterpå lodder vi stemningen for oppretting av lokallag i Sandnes.

Samme dag og samme sted inviterer Naturvernforbundet i Rogaland til årsmøte. Det starter kl 18.00 og alle medlemmer er hjertelig velkomne til å delta. Vi serverer kaffe, te, frukt og småkaker.

Årsmøtesakene blir lagt ut på hjemmesiden vår: rogaland-naturvern.no

 

Forrige nyhet

Naturvernforbundet i Suldal har gjenoppstått

13. mars 2023

Naturvernforbundet i Suldal har gjenoppstått etter 15 år i dvale! Det skjedde på kulturhuset i Sand 9. mars da 13 medlemmer møttes og valgte styre med Roy Høibo som leder. Med seg har han Rune Roalkvam, Eva Songe Paulsen og Ellen Kalvig.

Neste nyhet

«Bambiskogen» ofres for ny skole på Karmøy?

14. mars 2023

Det er et gjentakende problem i planer om utbygging at man på forhånd vet altfor lite om naturverdier før en reguleringsplan blir vedtatt. Den planlagte skoleutbyggingen på Vea på Karmøy er dessverre et veldig godt eksempel på dette.