Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. La leppefisken få leve!

La leppefisken få leve!

8. mai 2019

Naturvernforbundet krever at all bruk av villfanget leppefisk og rognkjeks som avlusningsmiddel i oppdrettsbransjen blir forbudt.

Omfanget av kommersielt fiske etter bergnebb, berggylt, grønngylt, rødnebb og rognkjeks har  eksplodert de siste årene. I 2017 ble det fisket 28 millioner ville leppefisk. Dette er 10 millioner mer enn hva Havforskningsinstituttet anbefalte, og det finnes ingen konsekvensutredninger av hva et slikt intensivt fiske vil ha av negative konsekvenser for hele økosystemet den er en del av.

Leppefisk er mat for torsk, sei og lyr samt en del sjøfugl. Forsvinner leppefisk på grunn av overfiske, forsvinner maten til de andre artene. Samtidig vet vi at leppefisk beiter aktivt på bunnfloraen. Uten leppefisken vil man kunne oppleve en gjengroing og tap av biologisk mangfold likt det man ser på land der beitedyrene forsvinner.

Les hele uttalelsen  her

Forrige nyhet

- Det er nok nå!

2. mai 2019

- Det er allerede gitt altfor mange konsesjoner til vindkraftverk i Rogaland. Nå må det være stopp, mener Naturvernforbundet i Rogaland, samlet til årsmøte mandag 29. april.

Neste nyhet

La hubroen få leve!

22. mai 2019

Myndighetenes planer om å bygge en ny omkjøringsveg på Åkra i Karmøy kan få fatale konsekvenser for et svært produktivt hubropar som hekker i nærheten. Hubro er en sterkt truet art og må beskyttes fra inngrep og forstyrrelser.