Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Informativt informasjonsmøte om energisparing

Informativt informasjonsmøte om energisparing

31. mars gikk startskuddet for prosjektet SPAR STRØM – REDD NATUR på Mostun natursenter. Det hele ble sparket i gang med en foredragsrekke som rettet søkelys på mulighetene for energisparing- og effektivisering, samt muligheter som ligger i lokal produksjon av fornybar energi.

Sveinulf Vågene snakket om energipolitikk på naturens premisser

Først ut var Sveinulf Vågene fra Stavanger turistforening, som snakket om at vi må få på plass en energipolitikk på naturens premisser, og som er til det beste for både klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv. Det internasjonale energibyrået sier at 37% av utslippskuttet som må til for å nå 2 gradersmålet må tas gjennom effektiv utnyttelse av energi som alt er tatt i bruk. Norge ligger høyt på kraftforbruk pr innbygger, og spare- og effektiviseringspotensialet både i norske husholdninger og bedrifter er stort.

 

For å sikre tilstrekkelig energi i fremtidens Norge uten å bygge ned mer natur så foreslås det å satse på energieffektivisering i industri, bygg og næringsliv, å oppgradere gamle vannkraftverk, å fortsette å legge til rette for solkraft på bygg, å satse på biogass, samt kutte elektrifisering av sokkelen med strøm fra land.

 

Rune Folkvord presenterte løsningene han har valgt i sin egen lavenergibolig

Rune Folkvord fra Naturvernforbundet i Strand stilte deretter sitt eget hjem som eksempelbolig. Han har bygget et lavenergihus med god komfort og lite energibruk. Faktum er at han har et årlig energiforbruk i eneboligen på under 7000 kWh! Dette har han fått til uten å gå på kompromiss med komfort. Tak og vegger er godt isolert, han har en luft- til- vann varmepumpe, solfangere og andre løsninger som bidrar til et minimalt energiforbruk.

 

Sissel Norheim presenterte mulighetsbildet knyttet til solenergi

Sissel Norheim i Naturvernforbundets prosjekt Solsats presenterte deretter mulighetene som ligger i solenergi i private hjem. Solenergi er den raskest voksende aktøren i det globale kraftmarkedet, og ligger an til å bli den største aktøren i de neste tiårene. I Norge henger vi litt etter i satsingen, men vi kommer etter, og det er stadig flere som ser fordelene av å eie sitt eget kraftverk på taket.

 

Tor Eggebø presenterte potensialet i grunnvarme

Tor Eggebø presenterte så potensialet som ligger i grunnvarme. I Norge brukes ca halvparten av elektrisiteten til oppvarming. Ved å bore en brønn under eller ved siden av egen bolig eller arbeidsplass kan en erstatte varmebehovet med varme fra grunnvarmeanlegget og det med et minimalt fotavtrykk! Et grunnvarmeanlegg kan dekke 90 -100% av byggets varmebehov og kan også levere kjøling.

 

 

 

Kvelden ble rundet av med lansering av konkurransen Del dine beste sparetips! I denne konkurransen etterlyser vi alle de gode tiltakene som gjøres i de tusen hjem, skoler, barnehager og arbeidsplasser for å spare

Anne Katrine Lycke ønsket velkommen, og presenterte også konkurransen “Dine beste sparetips”

strøm og utnytte energien mer effektivt. Konkurransen vil løpe frem til 20. august, og topp 20-forslagene premieres den 28. august på Mostun natursenter. Les mer om konkurransen, og lever dine bidrag her

Presentasjonene fra kvelden kan dere bla igjennom SPAR STRØM – REDD NATUR presentasjoner

 

 

Forrige nyhet

Viktig jordvernseier i Time

30. mars 2022

Jordvernaktivistene på Jæren med Bothild Å. Nordsletten og Tarald Oma sr. i spissen, ble hørt av kommunestyret i Time i går kveld. 200 dekar ypperlig matjord på Re og Svertingstad sør for Bryne blir ikke bygd ned. Krigen i Ukrania fikk flere av politikerne til å snu.

Neste nyhet

Del ditt strømsparetips - vinn flotte premier!

6. april 2022

Nå er konkurransen SPAR STRØM – REDD NATUR i gang, og vil vi gjerne høre fra deg! Vi etterlyser alle de gode tiltakene som gjøres i de tusen hjem, skoler, barnehager og arbeidsplasser for å spare strøm og utnytte energien mer effektivt.