Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Viktig jordvernseier i Time

Viktig jordvernseier i Time

Jordvernaktivistene på Jæren med Bothild Å. Nordsletten og Tarald Oma sr. i spissen,  ble hørt av kommunestyret i Time i går kveld. 200 dekar ypperlig matjord på Re og Svertingstad sør for Bryne blir ikke bygd ned. Krigen i Ukrania fikk flere av politikerne til å snu.

Jordbruksjorda på Re og Svertingstad var avsatt til næringsutvikling i gjeldende kommuneplan. Et knapt flertall av lokalpolitikerne hadde tidligere sagt at de ville gjennomføre planen, på tross av en innstendig bønn fra Statsforvalteren om å revurdere planen. Også årsmøtet (21.mars) i Naturvernforbundet ba for jordbruksjorda i en uttalelse:

«Som Statsforvalteren i Rogaland, mener også Naturvernforbundet at tiden er over for å bruke fulldyrket jord til plasskrevende varer, med dårlig utnyttet areal og parkering på bakkeplan. Vi mener derfor at også de 200 målene med svært god matjord på Re og Svertingstad ved Bryne, må tas ut av planene for nedbygging, og vernes.»

15 av kommunestyrets 27 medlemmer stemte for å bevare jordbruksjord. Representanter fra Kr.F. og Ap stemte med Sp, SV og MDG og sikret fortsatt matproduksjon på Re og Svertingstad. Jordvernseieren ville neppe blitt resultatet uten den iherdige kampanjen som Bothild Nordsletten og Tarald Oma sr. startet i mai 2021. Begge har en fortid som tillitsvalgte i Naturvernforbundet.

Vi gratulerer!

Foto: Faksimile fra Jærbladet.

Forrige nyhet

Styret fortsetter som før

29. mars 2022

Kjetil Nilsen og Randi Storhaug får  to nye år i fylkeslagets styre. Det bestemte 18 medlemmer som var samlet til årsmøte på Mostun mandag 21.mars. Samtidig ble det kjent at Randi er innstilt som ny nestleder i sentralstyret i Naturvernforbundet etter at Synnøve Kvamme som har frasagt seg gjenvalg.

Neste nyhet

Informativt informasjonsmøte om energisparing

1. april 2022

31. mars gikk startskuddet for prosjektet SPAR STRØM - REDD NATUR på Mostun natursenter. Det hele ble sparket i gang med en foredragsrekke som rettet søkelys på mulighetene for energisparing- og effektivisering, samt muligheter som ligger i lokal produksjon av fornybar energi.