Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Styret fortsetter som før

Styret fortsetter som før

Kjetil Nilsen og Randi Storhaug får  to nye år i fylkeslagets styre. Det bestemte 18 medlemmer som var samlet til årsmøte på Mostun mandag 21.mars. Samtidig ble det kjent at Randi er innstilt som ny nestleder i sentralstyret i Naturvernforbundet etter at Synnøve Kvamme som har frasagt seg gjenvalg.

Randi er i dag fylkeslagets medlem av landsstyret. Årsmøtet innstilte henne som ny vara, mens Wenche Skorge går inn som fast medlem i landsstyret. Hvis Randi blir valgt inn i sentralstyret, får styret fullmakt til å oppnevne ny vara til landsstyret. Alt dette blir avklart på landsmøtet i Hamar 22.-24. april. Rogalands utsendinger til landsmøtet er Wenche Skorge og Ingeborg Vrenne, begge medlemmer i fylkesstyret.

Det nye styret er ikke helt identisk med fjorårets. På årsmøtet ble nemlig Maria Sæbjørnsen valgt inn som nytt varamedlem etter Bothild Å. Nordsletten. Maria er utdannet biolog, bosatt i Sandnes og jobber for tiden hos NIBIO på Klepp. Etter årsmøtevalgene er styret slik sammensatt:

Hallgeir H. Langeland, styreleder (ikke på valg)
Wenche Skorge (ikke på valg)
Hugh Clarke (ikke på valg)
Ellen Jepson (ikke på valg)
Randi Storhaug (gjenvalgt)
Kjetil Nilsen (gjenvalgt)

Varamedlemmer:
Maria Sæbjørnsen (ny)
Lena Forgaard (gj.v.)
Ingeborg Vrenne (gj.v.)
Stein Johan Warland (gj.v.)

Årsmøtet godkjente regnskap og  årsmelding for 2021, budsjett og virksomhetsplan for 2022 og fire forslag til årsmøteuttalelser. Før årsmøtet holdt Rune Folkvord fra lokallaget i Strand et foredrag om energieffektivisering i egen bolig.

Vedlegg:

Godkjent årsmøteprotokoll

Godkjente og oppdaterte årsmøteuttalelser

Bilde: Alle styremedlemmene på dette bildet som ble tatt i forbindelse med årsmøtet i 2021 fortsetter i det nyvalgte styret for 2022. Foto: Espen Mills

Forrige nyhet

Vern matjorda i Time!

25. mars 2022

Vi må verne om hver eneste kvadratmeter dyrkbar jord og beite vi har i dag, mener årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland og peker på Time som en verstingkommune. Time er en av de mest produktive jordbrukskommunene i Rogaland og må stanse planene å bygge ned Kalberg, Re og Svertingstad, krever årsmøtet.

Neste nyhet

Viktig jordvernseier i Time

30. mars 2022

Jordvernaktivistene på Jæren med Bothild Å. Nordsletten og Tarald Oma sr. i spissen, ble hørt av kommunestyret i Time i går kveld. 200 dekar ypperlig matjord på Re og Svertingstad sør for Bryne blir ikke bygd ned. Krigen i Ukrania fikk flere av politikerne til å snu.