Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Vern matjorda i Time!

Vern matjorda i Time!

Vi må verne om hver eneste kvadratmeter dyrkbar jord og beite vi har i dag, mener årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland og  peker på Time som en verstingkommune. Time er en av de mest produktive jordbrukskommunene i Rogaland og må stanse planene å  bygge ned Kalberg, Re og Svertingstad, krever årsmøtet.

Her er uttalelsen som ble vedtatt på årsmøtet 21.mars:

Norsk landbruk er definert som en samfunnskritisk viktig næring og det foreligger en bestilling fra Stortinget på 20 % økt matproduksjon innen 2030. Bare tre prosent av Norge er dyrkbar mark. Av disse er bare én prosent egnet til dyrking av korn og grønnsaker. Vi må derfor verne om hver eneste kvadratmeter dyrkbar jord og husdyrbeite vi pr. i dag har.

Kraftkrevende industri i en av de mest produktive landbrukskommunene i Rogaland har ingen plass i det grønne skiftet og må skrinlegges. Planleggingen av et datasenter på Kalberg i Time – som i konsekvens vil rasere nærmere 2000 mål uerstattelig naturlandskap, landbruk og biologisk mangfold – må stanses. Sett på bakgrunn av siste års hendelser – pandemi, ekstreme og ustabile strømpriser og ikke minst et Europa i krig – vil det være høyst uansvarlig å sette i gang en gigantutbygging som årlig kan legge beslag på det doble av Stavangers strømforbruk og i tillegg ødelegge natur som det ikke vil være mulig å erstatte/forflytte. 

Som Statsforvalteren i Rogaland, mener også Naturvernforbund at tiden er over for å bruke fulldyrket jord til plasskrevende varer, med dårlig utnyttet areal og parkering på bakkeplan. Vi mener derfor at også de 200 målene med svært god matjord på Re og Svertingstad ved Bryne, må tas ut av planene for nedbygging, og vernes.

I lys av den dramatiske internasjonale situasjonen, inkludert for verdens matforsyning, blir jordvernets betydning for nasjonal beredskap og forsyningssikkerhet ekstra tydelig. Norge bør sørge for mest mulig nasjonal selvforsyning, heller enn å belage seg på å kunne kjøpe mat ut av hendene på mennesker med mindre midler. Jordvern er internasjonal solidaritet i praksis.

Naturvernforbund i Rogaland mener tiden er inne for en kritisk gjennomgang av planlagte og konkrete nedbyggingsprosjekt for å vurdere om mengden prosjekt er forenelig med de fastsatte jordvernmålene.

Bit for bit-nedbyggingen av jordbruksareal vil få store konsekvenser over tid.

Bildet: Byggåker på Re og Svertingstad i august 2021. Foto: Facebookgruppen Redd matjorda på Re/Svertingstad

Forrige nyhet

Nå er vi i gang igjen!

15. mars 2022

Fjorårets avlysninger er historie og nå satser vi på ny frisk med vår populære foredragsserie « Natur torsdag».

Neste nyhet

Styret fortsetter som før

29. mars 2022

Kjetil Nilsen og Randi Storhaug får  to nye år i fylkeslagets styre. Det bestemte 18 medlemmer som var samlet til årsmøte på Mostun mandag 21.mars. Samtidig ble det kjent at Randi er innstilt som ny nestleder i sentralstyret i Naturvernforbundet etter at Synnøve Kvamme som har frasagt seg gjenvalg.