Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Et lite hurra for Enova!

Et lite hurra for Enova!

Enova lanserte i dag nye og endrede støtteordninger til både boliger og borettslag, og økt blant annet støtten til solcelleanlegg til husholdningene. Dette har vi jobbet for lenge!

Illustrasjon: Enova

Enova reduserte støtten til solcelleanlegg i 2021. Det var et lenge varslet kutt, og ble utsatt flere ganger. Vi har påpekt ved flere anledninger at støtten burde økes, ikke kuttes, bla som ytring og i brevs form . I tillegg har vi hatt møter med Enova der vi har frarådet videre kutt, og oppfordret til økt satsing. Det er derfor ekstra gledelig å registrere at vinden nå har snudd, og at lokal energiproduksjon anses som et viktig tiltak som støttes fram.

Støtten til energiproduksjon/solceller øker fra maks 26.250 kroner til maks 47.500 kroner. Grunnbeløpet er fortsatt på 7.500 kroner, og i tillegg gis det 2.000 kroner per kWp for inntil 20 kWp. Dette var tidligere 1.250 kroner/inntil 15 kWp.

Endringen gjelder fra 1. februar, og du kan lese mer her.

 

Enovas nye støtteordninger omfatter også:

  • Smart strømstyring: ny ordning med inntil 10.000 kroner i støtte til smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.
  • Smart varmtvannsbereder: når du skaffer en varmtvannsbereder med styring kan du få inntil 5.000 kroner i støtte. Dette kutter ikke strømbruken, men flytter oppvarmingen til tider med lavere strømpris.
  • Tiltaksbonus: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40.000 kroner i tilskudd.
  • Kartleggingsstøtte: Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging av tiltak som energieffektivisering, utjevning av effekt, lokal energiproduksjon som varmepumper eller solkraft. De skal kunne søke i løpet av mars 2022.

 

Kilde og illustrasjon: Enova

Forrige nyhet

Ulovlig vegbygging i Suldal

25. januar 2022

Grunneigar Jarle Tveit på Hamrabø i Suldal har bygd en 1100 meter lang traktorveg utan å søke. Kommunen ga nåde og løyve, men dette vedtaket har no Statsforvalteren heva.

Neste nyhet

Skadet natur blir reparert

8. februar 2022

For 70-80 år siden gjorde bønder på Kyrkjøy i Finnøy et mislykket forsøk på å drenere en sump ved Lundarsøyla. I vinter har mannskaper fra NATUREco rettet opp skadene på bestilling fra Statsforvalteren.