Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Skadet natur blir reparert

Skadet natur blir reparert

For 70-80 år siden gjorde bønder på Kyrkjøy i Finnøy et mislykket forsøk på å drenere en sump ved Lundarsøyla. I vinter har mannskaper fra NATUREco rettet opp skadene på bestilling fra Statsforvalteren.

Lundarsøyla er vernet som naturreservat på grunn av områdets rike dyre- og planteliv. I tillegg til en artsrik brakkvannslagune inneholder reservatet en stor sumpskog med svartor. I skogen er det gamle dreneringsgrøfter som holder grunnvannet på et lavere nivå enn ønskelig. Treslag som platanlønn har fått fotfeste og ekspandert kraftig de siste årene. Platanlønn  står oppført på Fremmedartslista og har svært høy risiko for spredning. Om ikke tiltak blir iverksatt kan platanlønn på sikt konkurrere ut svartor og andre stedegne arter. Det er ikke ønskelig i et naturreservat.

I løpet av noen uker i vinter har NATUREco gravd opp platanlønn og brukt stammer og kvister til å tette igjen dreneringsgrøfter slik at vannstanden heves. Det blir flere vannspeil i skogen, og konkurransen fra platanlønn blir redusert. Prosjektet på Lundarsøyla er ett av mange som er gjennomført i Rogaland for å restaurere skadet natur. De fleste tiltakene har skjedd i regi av det prisbelønte Sjøørrettprosjektet som er et samarbeid mellom vannområdene i kommunene, frivillige i Norges jeger- og fiskerforbund og andre myndigheter. Staten har de siste årene brukte betydelige midler på å restaurere våtmarker og andre naturtyper som en direkte oppfølging av FN’s ti-år for naturrestaurering.

Naturvernforbundet og Besøkssenter våtmark Jæren har presentert Lundarsøyla og flere andre restaureringsprosjekter på en stor utendørs utstilling om våtmark. Utstillingen står i hagen ved Mostun natursenter. 

Hovedbilde/collage: Hundrevis av fremmedarten platanlønn er fjernet fra naturreservatet. Foto: Anne Elisabeth Carlsen / Grøfter er tettet igjen og vannstanden i sumpskogen er hevet. Foto: Kjell-Ove Hauge.

Stor interesse for våtmarksutstillingen ved Mostun. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Et lite hurra for Enova!

2. februar 2022

Enova lanserte i dag nye og endrede støtteordninger til både boliger og borettslag, og økt blant annet støtten til solcelleanlegg til husholdningene. Dette har vi jobbet for lenge!

Neste nyhet

Stavanger svikter naturmangfoldet

21. februar 2022

Stavanger vil gjerne framstå som en grønn by. Men det er bare på papiret. Når det kommer til konkrete tiltak svikter kommunen.