Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Stavanger svikter naturmangfoldet

Stavanger svikter naturmangfoldet

Stavanger vil gjerne framstå som en grønn by. Men det er bare på papiret. Når det kommer til konkrete tiltak svikter kommunen.

I 2011 var Stavanger styrt av Høyre med støttepartier. Den gang ble det bestemt at Mosvatnet skulle få minst en ny fugleøy. Hvor og hvordan skulle avklares gjennom en ny reguleringsplan. Reguleringsplanen har ingen sett noe til og følgelig heller ingen fugleøy. I samråd med administrasjonen ble Naturvernforbundet og NOF (nå Birdlife) enige om at utvidelse av den eksisterende hettemåkeholmen var et fornuftig og realiserbart alternativ. Administrasjonen foreslo tre millioner kroner til gjennomføringen og AP-koalisjonen som kom til makta i 2019 støttet forslaget. Men i 2021 ble bevilgningen trukket tilbake. I år ble det fremmet og vedtatt et nytt forslag om 500 000 kroner (Utvalg for idrett og utemiljø) til detaljprosjektering av fugleøya. Dette vedtaket sto i ni dager før Frode Myrhol fra Folkets parti (tidligere FNB)  tvang samarbeidskameratene til retrett.

Siden Naturvernforbundet satt fugleøya på dagsorden i 2008 har hettemåkenes situasjon forverret seg dramatisk. I 2008 stod hettemåka på rødlista som «sårbar». Ved revisjon av rødlista i 2021 havnet hettemåka i kategorien «kritisk truet». Faren for utdøing er overhengende. Følgelig burde Stavanger som har Rogalands siste store hekkekoloni av arten reagert umiddelbart og vist at man mener alvor med å framstå som en moderne, grønn kommune.

Bilder: Espen Mills

Forrige nyhet

Skadet natur blir reparert

8. februar 2022

For 70-80 år siden gjorde bønder på Kyrkjøy i Finnøy et mislykket forsøk på å drenere en sump ved Lundarsøyla. I vinter har mannskaper fra NATUREco rettet opp skadene på bestilling fra Statsforvalteren.

Neste nyhet

Salamanderlykke på Kvithei i Sola

22. februar 2022

I 2018 og 2019 ble det fanget og flyttet nær 1000 småsalamandere til to nye dammer på Kvithei i Sola. Den opprinnelige salamanderdammen skulle nemlig fylles igjen og bebygges. I mellomtiden er Kvitheiutbyggingen utsatt på ubestemt tid.