Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Salamanderlykke på Kvithei i Sola

Salamanderlykke på Kvithei i Sola

I 2018 og 2019 ble det fanget og flyttet nær 1000 småsalamandere til to nye dammer på Kvithei i Sola. Den opprinnelige salamanderdammen skulle nemlig fylles igjen og bebygges. I mellomtiden er Kvitheiutbyggingen utsatt på ubestemt tid.

Det betyr at småsalamanderne på Kvithei har tre dammer mot tidligere en!

Flyttingen har vært en suksess. Småsalamanderne har funnet seg til rette og yngler i de to nye dammene. Ved de to dammene er det også bygd overvintringshoteller og 150-200 meter langt betonggjerde som skal hindre salamanderne i å vandre ut av området. Tiltaket som kostet tomteselskapet om lag en million kroner er et såkalt avbøtende tiltak som ble pålagt av fylkesmannen i forbindelse med godkjenningen av byggeplanen.

 

Bildet: Voksne småsalamandere ble satt ut i to nygravde dammer vest på Kvithei i 2018 og 2019. Foto: Ecofact AS.

 

Hovedbildet: Bjarne Oddane og Sina Thu Randulff fra Ecofact fanget nesten tusen småsalamandere i dammen på Kvithei. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Stavanger svikter naturmangfoldet

21. februar 2022

Stavanger vil gjerne framstå som en grønn by. Men det er bare på papiret. Når det kommer til konkrete tiltak svikter kommunen.

Neste nyhet

Vi har etablert Mostun frøbibliotek

8. mars 2022

I et frøbibliotek låner man frø som dyrkes hjemme. I slutten av sesongen høstes frø fra planten som returneres til frøbiblioteket. Marie Larsen Gellein ønsket å etablere et frøbibliotek i Stavanger, og på Mostun var vi ikke vanskelige å be!