Velg en side
 1. Hjem
 2. Nyhetene
 3. Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

Ikke strup tilskudd til el-produksjon og solfangeranlegg!

30. juni 2020

Enovatilskuddet – det mest effektive virkemiddelet for å få en rask omlegging til bruk av solcelle- og solfangeranlegg i privathusholdninger – skal reduseres. Naturvernforbundet i Rogaland ber klima- og miljøministeren om å jobbe for å bevare og utvide tilskuddsordningen, heller enn å strupe den.  

Det er vedtatt at Enovatilskuddet som gis til privatpersoner som anlegger solcelleanlegg eller solfangeranlegg på egen bolig eller hytte skal reduseres. Opprinnelig skulle denne reduksjonen skje i april i år, men pga koronasituasjonen og forsinkelser i leveranser ble reduksjonen først utsatt til 1. juli, og siden utsatt til januar 2021.

For myndighetene er det snakk om småpenger – både det som gis i tilskudd og det som skal reduseres. For husholdningene, derimot, er tilskuddet en viktig påskjønnelse for at de tar ansvar og bidrar til det grønne skiftet. Maks beløp som kan gis til et solcelleanlegg er 28 750,- og til solfangeranlegg gis maks 15 000,- Støtten skal reduseres med 5000,- (solfangere) og 2500,- (solceller). 

Bakgrunnen vår for å be klima- og miljøministeren om å opprettholde støtten er at det vedtas ambisiøse klimaplaner som både stat, fylke og kommuner skal levere på de neste årene. Flere kommuner er i ferd med å ferdigstille sine handlingsplaner, og satsing på solenergi er et flott tiltak å ta med i klima- og miljøplaner. Kommunene som er senere ute med sitt klimaarbeid bør gis anledning til å komme ordentlig i gang med sin satsing på solenergi før tilskuddsordningen reduseres. Beboerne i disse kommunene må også gis tid til å tilegne seg nok kunnskap, og deretter bestille og montere anlegget før de blir straffet økonomisk. 

Virkemiddelapparatet for å fremme bruk av mer solenergi i husholdninger er i dag i praksis begrenset til tilskuddsordningen fra Enova. Kommunene kan ikke selv kompensere dette tilskuddet uten at støtten bortfaller.

Signalet som sendes til innbyggerne når støtten reduseres er at teknologien ikke er verdt å satse på. Det er leit, all den tid det ikke er sant, men også fordi det er så mange grunner til å satse enda mer på solenergi:

 

 • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon
 • Omlegging til solenergi medfører ikke naturinngrep
 • Det gis umiddelbar effekt ved montering
 • Det er ingen tap til nettet ved på-stedet produksjon av strøm og varme
 • På-stedet produksjon av strøm bidrar til å avlaste nettet og redusere effekttopper
 • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold i 20–30 årene etter installasjon
 • Anleggene gir gratis strøm eller varme i flere år etter at det er nedbetalt
 • Det fører til energieffektivisering når folk blir engasjert i egen produksjon og forbruk
 • Løsningene kan tilpasses både eksisterende og nye bygg
 • Det gir bygg med bedre energisertifisering
 • Det kan gi bygg med spennende arkitektur
 • Norge elektrifiseres – solenergi frigjør elektrisitet til industri og transportsektor
 • Og ikke minst – Det er et viktig bidrag i det grønne skiftet!

Naturvernforbundet – sammen med 22 andre organisasjoner – har nylig også levert innspill til Stortinget v/ Finanskomitéen hvor de krever at  Enovas støtteordninger for viktige miljøtiltak styrkes. Småbedrifter som arbeider med solenergianlegg og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i Grønn tiltakspakke. Disse bedriftene trenger ikke støtte til omstilling siden de allerede bidrar i det grønne skiftet. Men de trenger støtte for å overleve denne krevende perioden vi er inne i. Arbeidsplassene trues både av koronarestriksjoner og lave strømpriser, som reduserer motivasjonen for energitiltak. Vi trenger disse bedriftene og kompetansen deres for å nå Norges klimamål på kort og lang sikt. Les hele saken og brevet her

Tidligere i år leverte 11 organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, innspill til klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene til energitiltak i husholdningen og forlenge ordningen ut året. Les hele saken og brevet her. Ordningen ble forlenget, men ikke økt.

Neste steg må nå være ytterligere forlengning av støtten, en økning i støtten, og også en utvidelse slik at den kan gjelde også borettslag.

Hele Naturvernforbundet i Rogalands brev til Klima- og miljøministeren kan leses her: Bevar og utvid Enovatilskuddet til el-produksjon og solfangeranlegg 

Forrige nyhet

Rotevatn med klar tale om Karmøyvei

30. juni 2020

Sveinung Rotevatns klima- og miljødepartement krever miljøtunnel til 150- 200 millioner kroner og skroter hele den sørlige den av omkjøringsvegen på Åkra.

Neste nyhet

Broen til framtiden

29. september 2020

Hva vil en omstilling fra norsk olje og gassproduksjon egentlig innebære for Rogaland? Og hvilke muligheter har vi? Velkommen til konferanser i Haugesund og Stavanger den 28. og 29. oktober!