Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. 14 års kamp kronet med seier!

14 års kamp kronet med seier!

15. juni 2021

Faurefjellet i Bjerkreim blir ikke dekorert med vindturbiner. Det er endelig fastslått av Olje- og energidepartementet (OED). 14 års kamp for å bevare et viktig friluftsområde og hjemstedet til kongeørn, hubro og vandrefalk er kronet med seier.

Konsesjonssøknaden kom allerede i 2007, to år før fylkeskommunen la fram sin fylkesdelplanen for vindkraftutbygging. Søker var det Oslo-baserte firmaet HybridTech. I 2014 ga NVE konsesjon som ble påklaget av Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse. Departementet (OED) kunne ikke «se at føre-var betraktninger knyttet til rovfugltrekk, hubro og kystlynghei er til hinder for at konsesjon gis til Faurefjell vindkraftverk». Klage og innsigelse ble avvist og i 2017 ble Hybrid Tech tildelt konsesjon.

Byggetillatelsen ble så overtatt av Norsk Vind Faurefjellet AS. I 2019 søkte Norsk Vind om effektøkning fra 60 til 72 MW for i alt 12 turbiner. Samtidig ba selskapet om utsatt idriftsettelse fra 2020 til 2021. Bjerkreim kommune var fortsatt positiv til utbyggingen med nå startet et lokalt opprør i regi av Motvind Sørvest.

I juni i fjor godkjente NVE den såkalte MTA-planen (deltaljplan miljø-,transport og anlegg) fra Norsk Vind. Samtidig godkjente NVE utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021. Men Norsk Vind trengte mer tid til å ferdigstille anlegget og søkte om utsatt frist til utgangen av 2022. NVE avslo søknaden, Norsk Vind klaget til OED som avslo utsettelsen. I mellomtiden hadde den politiske stemningen snudd i Bjerkreim kommunestyre.

Selv om Bjerkreim ikke lenger ønsket utbyggingen av Faurefjell, søkte Norsk Vind OED om statlig plan. Det ble avvist av OED i 2020. Men Norsk Vind tok ikke nei for et nei og ba om ny behandling. 2 juni i år ble den siste spikeren satt i kista. OED så ingen grunn til å endre sin beslutning fra 2020.

Det betyr at Faurefjell blir spart for 12 vindturbiner, og hubro og kongeørn får ha sitt fjellrike i fred. Det betyr også at det ikke blir bygd vindturbiner øst for E39 gjennom Bjerkreim og Gjesdal. Det er ille nok at fjellområdet vest for E39 er perforert av vindturbiner, men oppløftende at de østlige fjellområdene er frie for vindkraft.

Artikkelbilde: Faurefjell. Foto: Motvind Norge

Forrige nyhet

Sommer ved Mosvatnet og sommer ved Jærkysten

11. juni 2021

Gjennom hele sommerferien kan du delta på kjekke aktiviteter ved Mostun og rundt Mosvatnet i Sommer ved Mosvatnet, og på Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim i Sommer ved Jærkysten.

Neste nyhet

Det urbane fuglelivet

17. juni 2021

Hva vet du egentlig om det rike fuglelivet i Stavanger, bortsett fra at du kanskje irriterer deg over måken som stjeler isen din på sommeren?