Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Villblomstenes siste skanse

Villblomstenes siste skanse

Vegkantene er villblomstenes siste skanse. Men får de stå i fred?

I fjor sommer fikk vi opprørte meldinger fra botanikere som reagerte sterkt på sprøyting i vegkanter som blant annet rammet rødlistede arter. I år har vi tenkt å ta tyren ved horna; altså vegeier Rogaland fylkeskommune. For få år siden overtok fylkeskommunene alle fylkesvegene fra Statens Vegvesen. Da melder det seg mange spørsmål, blant annet om den nye vegeierens policy når det gjelder skjøtsel og vedlikehold av vegkantene. Har fylkeskommunene god nok kunnskap  om sårbare og verdifulle vegkantblomster? Hvordan blir vegkantskjøtselen utført og ikke minst når? Det er viktig at villblomster som trives best i det skrinne jordsmonnet i vegkantene ikke blir slått før etter frøsetting.

Fylkeslaget sammen med våre kollegaer i Hordaland og Akershus  deltar i et vegkantprosjekt som er finansiert av Miljødirektoratet og administrert av forbundets sekretariat. Vi har fått kontakt med fylkeskommunens samferdselsavdeling og blitt enige om at vi skal arrangere vegkantseminarer i høst. Det er viktig at frivillige naturvernere og botanikere blir kjent med fylkeskommunens skjøtsel og vedlikehold av vegkantene. Og det er viktig for fylkeskommunen å gjøre seg kjent med  kompetansen som frivillige besitter.

Så snart vi blir enige om datoer vil arrangementene bli publisert og alle som er interessert i tematikken kan delta. Følg med i nyhetsbrev og på vår Facebookside.

Bildet: Artsrike vegkanter ble snauklippet på Ombo i sommer og reaksjonene var sterke. Foto: Svein Golf Helleland

Hovedbildet: Flere steder som her på Hellvik i Egersund kan villblomstene bli utkonkurrert av fremmede arter som gyvel og lupiner. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Krever utslippsfrie oppdrettsanlegg innen 2027

21. juni 2022

Naturvernforbundet og organisasjoner i Forum for Natur og Friluftsliv foreslår at alle eksisterende oppdrettsanlegg i Stavanger kommune skal være utslippsfrie innen 2027. Det er et av flere innspill til kommunens havbruksplan.

Neste nyhet

Mer vann og vindkraft er uaktuelt i Rogaland

17. august 2022

80 prosent av vannkraften i Rogaland er utbygd. Fylket er samtidig landets nest største på utbygging av vindkraft. Naturskadene er massive og nye inngrep er helt uaktuelt, uttaler Naturvernforbundets Rune Folkvord og Erik Thoring til Aftenbladet.