Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Mer vann og vindkraft er uaktuelt i Rogaland

Mer vann og vindkraft er uaktuelt i Rogaland

80 prosent av vannkraften i Rogaland er utbygd. Fylket er samtidig landets nest største på utbygging av vindkraft. Naturskadene er massive og nye inngrep er helt uaktuelt, uttaler Naturvernforbundets Rune Folkvord og Erik Thoring til Aftenbladet.

Det har vært et nasjonalt folkeopprør mot vindkraft som tvang Solberg-regjeringen til å parkere NVE sine planer om en massiv vindkraftutbygging landet over. Samtidig har det vært sterke lokale protester mot vannkraftutbygging i noen av de siste fossefallene vi har igjen i Rogaland. Denne motstanden vil blusse opp igjen dersom kraftaktører og politikere tar til orde for å bygge ut mer vind og vann i Rogaland.

– Det er lett å glemme at vi har brukt opp ressursene i Rogaland, sier Folkvord og Thoring.  – De vassdragene og fossefallene vi har igjen er enten vernet eller sterkt kontroversielle hvis noen foreslår utbygging. Vi tror ikke folk vil akseptere det. Konfliktnivået er skyhøyt, og det blir enda høyere om Ap og Sp velger en politikk som går på økt utbygging av naturen.  Vi har en  global naturkrise som er sidestilt med klimakrisen. Da er ikke svaret på krisen å bygge ned enda mer natur. Naturvernforbundets svar på den såkalte energikrisen er energiøkonomisering og utbygging av solenergi.

En fersk fagrapport viser at solenergi  har et potensial på minst 66 TWh (milliarder kilowattimer) i Norge. Byggingen av solenergi pågår nå og tempoet kan økes betydelig om regjeringen vil.  Store vannkraftprosjekter vil ta 10 år fra planlegging til strømmen er på nettet. Hvis staten heller bruker pengene på energiøkonomisering framfor økt strømstøtte, kan vi få all den strømmen vi trenger. Det vil også bety et stort antall nye arbeidsplasser og skatteinntekter i by og bygd. Men det er klart at da uteblir  fortjenesten til de store aktørene i kraftmarkedet, som heller vil kjøre på med nye utbygginger som ødelegger mer natur, sier Thoring og Folkvord.

Bildet: De siste gjenværende store vannkraftressursene i Rogaland er varig vernet mot kraftutbygging. Som her i øvre del av Bjerkreimsvassdraget. Foto: Audun Steinnes.

Forrige nyhet

Villblomstenes siste skanse

17. august 2022

Vegkantene er villblomstenes siste skanse. Men får de stå i fred?

Neste nyhet

Tillater 124 helikopterlandinger på Kjerag

8. september 2022

Verneområdestyret for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har godkjent en søknad om 124 helikopterlandinger på Kjerag i september. Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland og Naturvernforbundet har påklaget avgjørelsen.