Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Tillater 124 helikopterlandinger på Kjerag

Tillater 124 helikopterlandinger på Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har godkjent en søknad om 124 helikopterlandinger på Kjerag i september. Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland og Naturvernforbundet har påklaget avgjørelsen.

Kjeragplatået er et populært turmål blant annet av basehoppere. Foto: Cliffs & Canyon

Søknaden kommer fra selskapet «Film in Norway» på vegne av en amerikansk kunde og gjelder for perioden 15. – 30. september. Verneforvalteren (saksbehandler) anbefalte styret om å avslå søknaden, men styrets leder, Sandnes-ordfører Stanley Wirak fremmet forslag om å godta søknaden. Det fikk han flertall for.

Verneforvalteren mener antallet flygninger bryter med forvaltningsplanen for Frafjordheiane landskapsvernområde. Han mener en dispensasjon vil åpne for en sterk økning av motorisert ferdsel i verneområdet. Motorferdselen det er søkt  om vil være i strid med verneformålet, skriver verneforvalteren. Stanley Wirak mener skadevirkningene på naturmangfold og friluftsliv er minimale og at presedensvirkningene er avgrensa fordi « denne filminnspelinga har ein heilt unik karakter».

NJFF og Naturvernforbundet mener flygningene åpner for økt motorisert ferdsel i verneområdet og at en dispensasjonen er i strid med verneformålet. Organisasjonene ber om at klagen gis oppsettende virkning. Det er Miljødirektoratet som avgjør klagen.

Les saksfremlegget med vedtak her 

Les klagen på vedtaket her 

Foto: Kjeragplatået er et populært turmål blant annet av basehoppere. Foto: Cliffs & Canyon

Forrige nyhet

Mer vann og vindkraft er uaktuelt i Rogaland

17. august 2022

80 prosent av vannkraften i Rogaland er utbygd. Fylket er samtidig landets nest største på utbygging av vindkraft. Naturskadene er massive og nye inngrep er helt uaktuelt, uttaler Naturvernforbundets Rune Folkvord og Erik Thoring til Aftenbladet.

Neste nyhet

Solenergi er i skuddet

9. september 2022

Solenergi er i skuddet som aldri før, og kommunene på Nord-Jæren er på ballen. Flere kommuner har installert solenergianlegg på sine bygg med gode resultater, og tidligere denne uken fikk Stavanger, Sandnes og Sola vist fram noen av sine anlegg.