Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Solenergi er i skuddet

Solenergi er i skuddet

Solenergi er i skuddet som aldri før, og kommunene på Nord-Jæren er på ballen. Flere kommuner har installert solenergianlegg på sine bygg med gode resultater, og tidligere denne uken fikk Stavanger, Sandnes og Sola vist fram noen av sine anlegg. 

På vegne av Klimanettverk Jæren arrangerte Naturvernforbundet i Rogaland i september en studietur om solenergi for nettverkets medlemmer. 7 kommuner, samt statsforvalter og fylkeskommune deltok på turen der målet var å lære mer om bruken av solenergi på ulike kommunale bygg, og hvordan dette kan samspille med andre fornybare energisystemer.

Vi startet med Stavanger kommunes satsing på solenergi, og miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus presentert en mulighetsstudie for solenergi på kommunens egen byggmasse. Studien er utført av rådgivingsselskapene NIRAS og Multiconsult. Stavanger kommune har en bygningsmassse på ca 760 bygg med en samlet grunnflate på ca 750 000 kvm. Av den totale byggmassen ble 370 bygg kartlagt. Byggene som ble utelatt fra studien er bygg som er vernede og fredete, midlertidige bygg, småbygg som lagerskur, vognskur og garasjer, samt bygninger med takflater som enkelt kan bli utsatt for hærverk.

Driftsoperatør Sigve Østhus viser fram teknisk rom som huser batteriene

Det 370 byggene ble så sorterte etter lønnsomhetskategorier basert på krav til internrente, og sortert etter trafikklyssystemet. Bygg i grønn kategori har en internrente på over 4%, bygg i gul kategori har en internrente på mellom 2,5-4%, mens bygg i rød kategori har en internrente på under 2,5%.

Studien vite at 91 bygg havnet i grønn kategori. Studien er utført med en strømpris på 45 øre/kWh ved salg og 80 øre/kWh ved kjøp. Faktisk prisnivået er i dag er langt høyere, og med dagens priser ville langt flere havnet i grønn kategori. Status på satsingen nå er at kommunen jobber med å klargjøre anbud for 40 av prosjektene i grønn kategori.

Zakarias Chibssa er prosjektleder i Stavanger kommune og han la fram planene for bruk av solenergi i rådhuset og prosjektene i Mosvangen. Rådhuset er et renoveringsprosjekt der solceller blir brukt som i fasademateriell. Planen er at solcellene skal dekke 25% av byggets strømbehov.

Ved Mosvangen planlegges det for bygging av barnehage og dagaktivitetssenter. Dette er nybygg der det planlegges med solceller både integrert i fasaden, på taket og på støyskjermingen som skal settes opp langs veien.

Prosjektleder Gudrid Dahl took oss med på taket og viste fram solcelleanlegget

Studieturen gikk videre til Rennesøy helse- og omsorgssenter. Her er solcelleanlegg lagt på eksisterende bygg, og anlegget er koblet til batteripakke. Batteripakken fungerer som nødaggregat ved strømbrudd og bidrar også til effektavlastning. Sigve Østhus er driftsoperatør og viste oss rundt.

Eilif Dahle viset fram det 100 m2 store solfangeranlegget på Øygard

Videre gikk turen til Kjerrberget ungdomsskole i Sola. Dette er et nybygg, og prosjektleder Gudrid Dahl fortalte om energivalgene som er tatt på skolen. Her er det lagt solceller som dekker store deler av strømforbruket. Det er også 8 energibrønner som dekker store deler av både varme- og kjølebehovet ved skolen. I tillegg er det gjort flere designvalg som bidrar til fornuftig energibruk.

Vi rundet av turen på Øygard ungdomsskole i Sandnes. Skolen har lagt 100 m2 med solfangere på taket. I tillegg til solfangeranlegg er det et biogassdrevet fyringsanlegg. Med svømmebasseng i bygget er det behov for mye oppvarming av både bassengvann og tappevann.  Solfangeranlegget og fyringsanlegget «snakker» sammen slik at skolen til enhver tid blir varmet opp på den måten som er mest effektiv. Eilif Dahle fra Gasskompetanse viste oss rundt på taket mens energirådgiver i Sandnes kommune Falk Trautvetter viste det tekniske anlegget.

Falk Trautvetter viste fram akumulatortanker og fyringsanlegget for biogass

Bilder: Gabriele Brennhaugen og Sissel Norheim

 

Forrige nyhet

Tillater 124 helikopterlandinger på Kjerag

8. september 2022

Verneområdestyret for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har godkjent en søknad om 124 helikopterlandinger på Kjerag i september. Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland og Naturvernforbundet har påklaget avgjørelsen.

Neste nyhet

Få opp farten!

21. september 2022

Hummerbestanden i Norge har gått ned med 92 prosent på 90 år, men utenfor Kragerø er det full fest. Hummerreservatet ved Jomfruland oppnår eventyrlige resultater. I Rogaland går det uforståelig treigt med oppretting av hummerreservater.