Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Få opp farten!

Få opp farten!

Hummerbestanden i Norge har gått ned med 92 prosent på 90 år, men utenfor Kragerø er det full fest. Hummerreservatet ved Jomfruland oppnår eventyrlige resultater. I Rogaland går det uforståelig treigt med oppretting av hummerreservater.

Bare tre kommuner har opprettet reservater, Kvitsøy, Sola og Eigersund. Og det på tross av at fredningsvedtak er svært enkle å gjennomføre. Kommunene melder inn hvor det ønskes reservat og så gjør Fiskeridirektoratet resten av jobben. Derfor er det uforståelig at ikke kystkommunene i Rogaland  får opp farten. Det er bevist utover enhver tvil at hummerreservater virker. Det gjelder på Jomfruland og i flere av de andre reservatene som er opprettet.

All ære til Kvitsøy, Sola og Eigersund  som har skjønt poenget og gjort noe med det. Naturvernforbundet har utfordret flere rogalandskommuner med i beste fall lunkne tilbakemeldinger. Karmøy har svart at oppretting av hummerreservat ikke er en prioritert oppgave, mens Stavanger og Strand sier de jobber med saken.

Andre kystfylker ligger milevis foran Rogaland. I Sogn og Fjordane er det 13 hummerreservater, i Hordaland ni og på sør- og østlandet 19.

Hummerfisket starter 1.oktober. Men hummerne som oppholder seg ved Flatholmen i Sola, Søragabet ved Egersund og Sparholmane ved Kvitsøy får leve sine liv i fred for teiner og andre fiskeredskaper.

Ønsker at flere kommuner etablerer nye fredningsområder for hummer (fiskeridir.no)

 

Foto: Charlotte Therkelsen viser to av 39 hummer som ble fanget under prøvefisket i Jomfruland bevaringsområde for hummer. Foto: Per-Erik Schultze.

Forrige nyhet

Solenergi er i skuddet

9. september 2022

Solenergi er i skuddet som aldri før, og kommunene på Nord-Jæren er på ballen. Flere kommuner har installert solenergianlegg på sine bygg med gode resultater, og tidligere denne uken fikk Stavanger, Sandnes og Sola vist fram noen av sine anlegg. 

Neste nyhet

Kampen som aldri tar slutt

4. oktober 2022

Fremmedarten sitkagran blir vi aldri kvitt. Men vi kan gjøre en innsats for å begrense spredningen i natur den ikke hører hjemme. Derfor arrangerer Naturvernforbundet Granryddedager hver høst.