Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Kampen som aldri tar slutt

Kampen som aldri tar slutt

Fremmedarten sitkagran blir vi aldri kvitt. Men vi kan gjøre en innsats for å begrense spredningen i natur den ikke hører hjemme. Derfor arrangerer Naturvernforbundet Granryddedager hver høst.

Foto: NATUREco

I høst har frivillige granryddere bekjempet sitkagrana i Sandnes og i Stavanger. På Gramstad dro et effektivt lag med ryddere fra Naturvernforbundet og NATUREco til et hogstfelt der små granspirer dukker opp i skogbunnen i tusentall. Om de får stå i fred vil grana igjen etablere seg. Poenget med hogsten var å få fram den naturlige lauvskogen. Granrydderne plukket imponerende 13 500 små ynglinger og da øker sjansene for at lauvskogen konkurrerer ut fremmearten sitkagran.

På Store Marøy i Gandsfjorden skjer det spredning av sitkagran i kystlyngheia. Hvis gran og andre treslag får fritt spillerom blir det lite og ingen ting igjen av den sterkt truede kystlyngheia. Det har vi gjort noe med.  Lørdag 1.oktober dro  14 unge og godt voksne granryddere ut til Marøy og plukket og klippet i alt 170 grantrær. Småtrærne er på mellom 50 og 150 centimeter og kommer fra en liten granskog som ble plantet på øya på 1960-tallet. På øya er det en flokk villsau som skal holde vegetasjonen i sjakk. Men det går ikke uten menneskehjelp.

 

Hovedbildet: 13 500 små granplanter ble plukket fra skogbunnen på Gramstad. Foto: NATUREco.

Foto: Hanne Windsholt teller granfangsten som ble gjort av en god ryddegjeng på Store Marøy. Foto: Erik Thoring

Forrige nyhet

Få opp farten!

21. september 2022

Hummerbestanden i Norge har gått ned med 92 prosent på 90 år, men utenfor Kragerø er det full fest. Hummerreservatet ved Jomfruland oppnår eventyrlige resultater. I Rogaland går det uforståelig treigt med oppretting av hummerreservater.

Neste nyhet

Stavanger kan bli foregangskommune i oppdrett

18. oktober 2022

Stavanger har en unik mulighet til å bli en nasjonal foregangskommune i utvikling av nullutslippsteknologi i havbruksnæringen. Det hevdet Pål Mugaas i Norske Lakseelver på et frokostmøte om oppdrett på Mostun natursenter på mandag.