Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Stavanger kan bli foregangskommune i oppdrett

Stavanger kan bli foregangskommune i oppdrett

Stavanger  har en unik mulighet til å bli en nasjonal foregangskommune i utvikling av nullutslippsteknologi i havbruksnæringen. Det hevdet Pål Mugaas i Norske Lakseelver på et frokostmøte om oppdrett på Mostun natursenter på mandag.

Foto: Espen Mills

Han viste til at Stavanger og nabokommunene allerede har en sterk teknologiklynge som har de beste forutsetninger for å utvikle lukkede, utslippsfrie oppdrettsanlegg. Det ligger store industrielle muligheter i å være først på banen, ifølge Mugaas.

Alle, også næringen, er enige om at det er store utfordringer knyttet til oppdrett i åpne merder. Kjetil Nilsen fra Naturvernforbundet oppsummerte utfordringene i fem punkter; lakselus, rømming, utslipp av fosfor og nitrogen, sykdommer og plastforurensing. Oddvar Vermedal fra Norges Jeger- og fiskerforbund supplerte lista med kritisk dårlig dyrevelferd og viste til ekstrem dødelighet av laks og ikke minst leppefisk som blir brukt til å rense laksen for lakselus.

Innlederne mente at en konvertering fra åpne til lukka anlegg kan framskyndes ved å øke avgiftene på åpne merder og redusere avgiftene på lukka anlegg.

Til frokostseminatret var det invitert 27 Stavangerpolitikere som Grieg Seafood hadde invitert til befaring på anleggene sine i Ryfylke. Norske Lakseelver, NJFF og Naturvernforbundet mente at politikerne burde ha med seg noen motforestillinger på turen med Grieg Seafood. Invitasjonen ble møtt med taushet fra de fleste politikerne. Bare fem stilte på seminaret og samtlige kom fra MDG. Mette Vabø i Venstre var påmeldt, men måtte melde forfall.

 

Men det aldri for seint å tilegne seg kunnskap. De tre innleggene på frokostseminaret kan du se ved å følge linkene under:

 

Innlegget til Kjetil Nilsen: https://youtu.be/VOqbGYbwTw0 

Innlegget til Oddvar Vermedal: https://youtu.be/SurLQ_HBBzI

Innlegget til Pål Mugaas: https://youtu.be/OGzPmjeL-6o

 

Foto: Innledere og deltakere på frokostseminaret, f.v. Håkon Fossmark (MDG), Pål Mugaas (Norske Lakseelver), Oddvar Vermedal (NJFF), Tore Gilje (NJFF), Thomas Bendiksen (MDG), Kjetil Nilsen (Naturvernforbundet), Rune Askeland (MDG), Hallgeir Langeland (Naturvernforbundet), Ingvild Sørensen (MDG) og foran Daria Maria Szymaniuk (MDG) Foto: Espen Mills

Forrige nyhet

Kampen som aldri tar slutt

4. oktober 2022

Fremmedarten sitkagran blir vi aldri kvitt. Men vi kan gjøre en innsats for å begrense spredningen i natur den ikke hører hjemme. Derfor arrangerer Naturvernforbundet Granryddedager hver høst.

Neste nyhet

Velkommen til kveldsarrangement om klima, omstilling og oljefeltet Wisting

21. oktober 2022

Skal vi nå målene i Parisavtalen, og unngå farlige klimaendringer, må utslippene ned mot netto null i 2050. Vi ønsker denne kvelden å sette søkelyset på de overordnede problemstillingene. Er utbyggingen av Wistingfeltet et veddemål mot klimapolitikken – og mot omstillingen av norsk økonomi?