Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Velkommen til kveldsarrangement om klima, omstilling og oljefeltet Wisting

Velkommen til kveldsarrangement om klima, omstilling og oljefeltet Wisting

Skal vi nå målene i Parisavtalen, og unngå farlige klimaendringer, må utslippene ned mot netto null i 2050. Vi ønsker denne kvelden å sette søkelyset på de overordnede problemstillingene. Er utbyggingen av Wistingfeltet et veddemål mot klimapolitikken – og mot omstillingen av norsk økonomi? 

Dato: Torsdag 3. november
Tidspunkt: 19.00 – 21.00
Sted: Musikkstuen Påfyll, Kirkegata 36 4006 Stavanger

Det er gratis å delta, men hent ut din billett her

 

Skal vi nå målene i Parisavtalen, og unngå farlige klimaendringer, må utslippene ned mot netto null i 2050.  Wisting skal produsere mye lenger. I tillegg er Wisting i hovedsak et oljefelt og vil derfor ikke kunne bidra til å sikre gassforsyningen til Europa i overgangsfasen mot det fornybarsamfunnet.

FNs klimapanel, og i den senere tid også IEA, er klinkende klare på at det er ikke rom for nye oljefelt om vi skal nå klimamålene. Den siste sommerens ekstremvær på flere kontinenter har overrasket forskerne i den forstand at endringene kommer raskere og er mer alvorlige enn klimamodellene tilsier.

Vi ønsker denne kvelden å sette søkelyset på de overordnede problemstillingene. Er utbyggingen av Wistingfeltet et veddemål mot klimapolitikken – og mot omstillingen av norsk økonomi?

Program:

Velkommen og innledning v/Randi Storhaug, nestleder i Naturvernforbundet

Klimastatus: Forsker Helene R. Langehaug fra Nansensenteret trekker opp det store lerretet, og viser oss hva som skjer både globalt og regionalt, i det sårbare Barentshavet, hvor Wistingfeltet ligger.

Norsk oljepolitikk i et omstillingsperspektiv: Hvis verden lykkes med å nå klimamålene kan utbyggingen av Wisting bli ulønnsom. Rektor ved UIS og professor i petroleumsøkonomi, Klaus Mohn setter søkelyset på norsk oljepolitikk. Han stiller spørsmål om dagens prioriteringer i nødvendig grad legger til rette for grønn omstilling, eller om vi styrer næringslivet vårt i retning av en økt klimarisiko.

Politikerdebatt: Kan mantraet ‘’utvikling, ikke avvikling’’ som gjelder for oljevirksomheten forenes med klimavitenskapen – og Parisavtalen – som krever store og raske kutt?  Debatt med Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat fra Høyre, Mette Vabø, kommunestyrerepresentant fra Venstre, Daria Maria Szymaniuk, gruppleder fra Miljøpartiet de Grønne, Ingrid Vikse,  kommunestyremedlem fra SV og Arild Michelsen, leder i Stavanger Arbeiderparti. Anne Jortveit vi lede debatten.

21.00: Program ferdig

 

 

 

Forrige nyhet

Stavanger kan bli foregangskommune i oppdrett

18. oktober 2022

Stavanger har en unik mulighet til å bli en nasjonal foregangskommune i utvikling av nullutslippsteknologi i havbruksnæringen. Det hevdet Pål Mugaas i Norske Lakseelver på et frokostmøte om oppdrett på Mostun natursenter på mandag.

Neste nyhet

Solenergi i landbruket

24. oktober 2022

Torsdag arrangerer vi igjen informasjonsmøte om solenergi i landbruket på vegne av  Klimanettverk Jæren. Denne gangen arrangeres møtet i Sola kommune.