Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Solenergi i landbruket

Solenergi i landbruket

24. oktober 2022

Torsdag arrangerer vi igjen informasjonsmøte om solenergi i landbruket på vegne av  Klimanettverk Jæren. Denne gangen arrangeres møtet i Sola kommune.

Foto: Kverneland energi

I nettverket deltar kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Fylkeskommunen og Statsforvalteren i Rogaland deltar med fagkompetanse. I denne satsingen har vi tidligere arrangert  3 tilsvarende møter med geografisk spredning i nettverkets nedslagsfelt. Nå er vi klar for det siste møtet som blir avholdt på Sola Rådhus torsdag 27. oktober klokken 12.00 -14.00.

En av grunnene til at vi gjør dette er at Norges bondelag har en ambisjon om at norsk landbruk skal bli fossilfritt innen 2030. Økt bruk av solenergi vil være et bidrag i dette arbeidet.

Det er mange gode grunner til å satse mer på sol som energikilde. Solenergi kan bidra til å løse utfordringer vi har med klimaendringer og naturinngrep, og det gir både en nærings- og bærekraftsgevinst. For landbruket betyr det også å ta eierskap til en innsatsfaktor. Økt bruk av robotteknologi og elektrifisering av maskinparken også på gårdsbruket fører med seg økt energibehov.

Det er i tillegg gunstig at flere gårdsbruk har store, skyggefrie og sørvendte takflater som er perfekte for solenergianlegg. Bygninger i landbruket utgjør ca 30% av alle takflater på bygg i Norge, så potensialet som kan hentes ut her er stort.

For å støtte fram denne satsingen gis det tilskudd til bønder gjennom Innovasjon Norges program Fornybar energi i landbruket. Det gis inntil 25% av totalkostnad i støtte (maks 1 000 000) til bønder som tar i bruk bla. solenergi i driften. Tilskudd gis til gårdsanlegg med næringsformål og aktiv landbruksdrift, samt et forbruk på minimum 25 000 kWh i næringssammenheng. Anlegget må være dimensjonert slik at mest mulig av produsert energi brukes på gården. Tilskudd må forhåndssøkes, og har blitt så populært at en bør være tidlig ute med å søke!

Har du spørsmål knyttet til temaet, ta kontakt med Sissel Norheim som er rådgiver i Naturvernforbundets prosjekt Solsats: sissel.norheim@naturvernforbundet.no /958 46 070

Se forøvrig brosjyren vi har laget: Solenergi i landbruket_brosjyre

Foto: Kverneland energi

Forrige nyhet

Velkommen til kveldsarrangement om klima, omstilling og oljefeltet Wisting

21. oktober 2022

Skal vi nå målene i Parisavtalen, og unngå farlige klimaendringer, må utslippene ned mot netto null i 2050. Vi ønsker denne kvelden å sette søkelyset på de overordnede problemstillingene. Er utbyggingen av Wistingfeltet et veddemål mot klimapolitikken – og mot omstillingen av norsk økonomi? 

Neste nyhet

Frykter omfattende vegbygging i uberørt natur

31. oktober 2022

Landbruksdirektoratet har endret spillereglene for godkjenning av landbruksveger. Dette åpner for en omfattende nedbygging av uberørt natur.