Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Krever utslippsfrie oppdrettsanlegg innen 2027

Krever utslippsfrie oppdrettsanlegg innen 2027

Naturvernforbundet og organisasjoner i Forum for Natur og Friluftsliv foreslår at alle eksisterende oppdrettsanlegg i Stavanger kommune skal være utslippsfrie innen 2027. Det er et av flere innspill til kommunens havbruksplan. 

Det dreier seg om 20 eksisterende lokaliteter. Vi foreslår at eierne av anleggene får pålegg om å utarbeide en plan for transformering av anleggene fra åpne merder til lukkede, utslippsfrie anlegg. Videre foreslår  vi at alle nye lokaliteter i kommunen skal være driftet med utslippsfrie anlegg. Alle anlegg kan søke om økning i biomasse uavhengig av trafikklyssystemet, men kun dersom hele anlegget først blir gjort om til et utslippsfritt anlegg.

Det er nettopp denne type krav som vil sette fart på omstillingen og få næringslivet til å investere i grønne løsninger. Hvis man i tillegg legger ut en økonomisk gulrot, som at Stavanger Kommune tilbakebetaler f.eks. 20 øre pr kilo produsert laks fra utslippsfrie anlegg til produsenten, tror vi disse tiltakene vil kunne bedre vannkvaliteten i regionen, fiskevelferden i anleggene, overlevelsen til ville laksefisker, og i tillegg stimulere til vekst i det grønne, bærekraftige næringslivet.

Forslaget til ny havbruksplan er grundig og faglig sterk særlig hva gjelder næringens miljøpåvirkning. Men det er flere viktige tema som ikke er omtalt eller vurdert i planen og som bør tas inn.  

Friluftsliv er ikke omtalt og det til tross for at oppdrettsnæringen legger beslag på betydelige sjøarealer der det er ferdselsforbud og andre begrensinger. Planen nevner heller ingenting om den påvirkningen havbruksanlegg har på ulike typer fugl og deres bruk av sjøområdene i kommunen.

Les høringsuttalelsen vår her.

Forrige nyhet

Sommer ved Mosvatnet og Sommer ved Jærkysten

20. juni 2022

Gjennom hele skolens sommerferie er vi med og arrangerer kjekke aktiviteter for barn ved de tre delsentre Mostun natursenter, Friluftshuset på Orre og Friluftsfyret Kvassheim. 

Neste nyhet

Villblomstenes siste skanse

17. august 2022

Vegkantene er villblomstenes siste skanse. Men får de stå i fred?