Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Vil Nikolai Astrup ta sin del av ansvaret for å stanse tapet av biologisk mangfold?

Vil Nikolai Astrup ta sin del av ansvaret for å stanse tapet av biologisk mangfold?

2. april 2020

Den planlagte omkjøringsveien på Karmøy blir lakmustesten på om Nikolai Astrup og den blågrønne regjeringen nå foretar en kursendring for å ta vare på natur og artsmangfold.

Skrevet av Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Christian Steel, generalsekretær i Sabima, Hallgeir Langeland, styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland, Hein Berdinesen, filosof, Gunvar Mikkelsen, biolog. Publisert i Harvest Magazine 31.1.2020

Forrige nyhet

Frarår økt biomasse i laksemerder i Stavanger

30. mars 2020

Naturvernforbundet i Rogaland mener at Stavanger Kommune må avslå Eidesvik Laks AS sine søknader om 33% økning i MTB (maksimal tillatt biomasse) ved lokalitetene 18275 Kjeringå, 13221 Nautvik og 11939 Smal Skar.

Neste nyhet

Tuntreet som ble insektshotell

3. april 2020

En gang for over hundre år siden begynte et lite bjørketreet å vokse ved Mosvatnet. Allerede i 1935 var bjørka vokst seg stor som en kjempe, og det var et flott tuntre på Mostun.