Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Velg linjetrase med minst skade på naturmiljøet

Velg linjetrase med minst skade på naturmiljøet

4. november 2020

Lyse Nett har foreslått endringer i linjetraseen for ny 132 KV linje mellom Dalen ved Jørpeland til Hjelmeland. Endringsforslaget inneholder det meste av det verste i forhold til natur og miljø. Naturvernforbundet mener ny trase må følge eksisterende linje på den aktuelle strekningen slik de fleste instanser har anbefalt. Det vil gjøre minst skade på naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet i en høringsuttale til NVE.

Naturvernforbundet i Rogaland og Naturvernforbundet i Strand har tidligere gitt uttale til opprinnelig søknad, men har nå levert ny uttalelse til tilleggssøknaden. Vi framholder at den minst natur – og miljøødeleggende traséen fortsatt er å følge eksisterende linje fra Dalen til Hjelmeland som de aller fleste instanser anbefalte.

Tilleggssøknaden inneholder det meste av det verste i forhold til miljø og natur:  Linja er nå foreslått lagt som trase 1.05 inn i uberørt område rikt på fugle- og dyreliv. Den er foreslått plassert på de høyeste fjellene med et veldig langt og stort fjordspenn. Til tross for Lyse sine «nærsynte» fotomontasjer, som viser så godt som ingenting, vil dette fjordspennet dominere Årdalsfjorden og landskapet på en helt annen måte enn opprinnelig linje. Lyse sier da også i sin søknad at både fargemerkede spennbukker med lys om natten og store fly-markører på det lange spennet vil vise tydelig og være godt synlig i Årdal og området omkring.

Hele vår uttalelse kan du lese her

Foto: Ny kraftlinje fra Dalen til Hjelmeland skal krysse Ryfylkevegen (R13) i Strand. Reinanuten sett fra nord med Tysdalsvatnet i forgrunnen. Foto: Rune Folkvord.  

 

Forrige nyhet

Salg av juletrær på Mostun natursenter

2. november 2020

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og selger også i år kortreiste og flotte juletrær på Mostun natursenter!

Neste nyhet

Plast- og giftfrie barnehager, skoler og fritidsordninger

12. november 2020

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet til alle, men små barn er spesielt sårbare.