Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. La Sørmarka i fred!

La Sørmarka i fred!

20. oktober 2020

Sørmarka må spares for nye inngrep, slik partiene lovte på folkemøtet på Auglendshøyden 26. august 2019. Den uregulerte delen av Sørmarka idrettspark må utgå av Plan 2691, og arealet må tilrettelegges som våtmark for å styrke/øke Sørmarkas artsmangfold og opplevelsesverdi for befolkningen. Dette er blant innspillene NiR m.fl. har levert i høringsuttalelsen til Plan 2691 – Detaljregulering for Sørmarka idrettspark.

Utbyggingen av Sørmarka idrettspark må begrenses. Den sør-vestre delen av idrettsparken som omfatter en sykkelbane må utgå og i stedet må arealet tilbakeføres til våtmark slik det en gang var. Det vil styrke naturmangfoldet, utvide friområdet og gir brukerne nye, gode turopplevelser.

Det mener Naturvernforbundet i Rogaland, Sørmarkas Venner og Forum for Natur og Friluftsliv, Rogaland i en fellesuttalelse til reguleringsplanen for idrettsparken. Organisasjonene understreker at kommunen har startet arbeidet med en verneplan for Sørmarka og at alle ubebygde arealer må inngå i denne planen.  Det er i tråd med løftene som partiene ga på et stort folkemøte i Sørmarka i august i fjor.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her

Forrige nyhet

Broen til framtiden

29. september 2020

Hva vil en omstilling fra norsk olje og gassproduksjon egentlig innebære for Rogaland? Og hvilke muligheter har vi? Velkommen til konferanser i Haugesund og Stavanger den 28. og 29. oktober!

Neste nyhet

Velg linjetrase med minst skade på naturmiljøet

4. november 2020

Lyse Nett har foreslått endringer i linjetraseen for ny 132 KV linje mellom Dalen ved Jørpeland til Hjelmeland. Endringsforslaget inneholder det meste av det verste i forhold til natur og miljø. Naturvernforbundet mener ny trase må følge eksisterende linje på den aktuelle strekningen slik de fleste instanser har anbefalt. Det vil gjøre minst skade på naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet i en høringsuttale til NVE.