Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Plast- og giftfrie barnehager, skoler og fritidsordninger

Plast- og giftfrie barnehager, skoler og fritidsordninger

12. november 2020

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet til alle, men små barn er spesielt sårbare.

Naturvernforbundet har i flere år hatt et samarbeid med private barnehagers landsforbund om å redusere bruk av plast og miljøgifter i barnehagen. I den forbindelse er det utarbeidet gode veiledningshefter og annet materiell som flere kan ta i bruk i egen barnehage og skole. Nytt er at det også er utviklet eget veiledningshefte for skoler og SFO.

Dette prosjektet rulles nå ut flere steder i landet. Her i Rogaland har vi valgt å starte i nord-fylket der vi har fått med oss Ineke de Rezende som prosjektleder for denne satsingen. Målet er at flere skoler og barnehager skal få informasjonsmateriell og sette egne konkrete mål som vil føre til reduserte bruk av plast i skoler og barnehager, samt tilrettelegge for tiltak som utsetter barna for mindre eksponering av miljøgifter.

Er din skole- eller barnehage interessert i materiell? Eller er du som foreldre interessert i at din skole eller barnehage gjennomfører tiltak til det beste for ditt barn? Tips leder eller foreldreutvalg om ordningen slik at vi kan sende ut eller overlevere materiell. For barnehager i Haugesund og omegn vil det også være del av prosjektet at en får besøk og hjelp til å prioritere tiltak. Ønsker du å melde din interesse kan du legge igjen kontaktinformasjon her

Du kan lese mer om plast og giftfrie barnehager på denne siden, og skoler og SFO på denne siden.

Kontaktperson er Ineke de Rezende: ineke@naturvernforbundet.no / 982 95 147

Forrige nyhet

Velg linjetrase med minst skade på naturmiljøet

4. november 2020

Lyse Nett har foreslått endringer i linjetraseen for ny 132 KV linje mellom Dalen ved Jørpeland til Hjelmeland. Endringsforslaget inneholder det meste av det verste i forhold til natur og miljø. Naturvernforbundet mener ny trase må følge eksisterende linje på den aktuelle strekningen slik de fleste instanser har anbefalt. Det vil gjøre minst skade på naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet i en høringsuttale til NVE.

Neste nyhet

Dropp datasenter på Kvernaland!

25. november 2020

Forslag om datasenter på Kalberg og Kvernaland kom på befolkningen som lyn fra klar himmel. – Ikke i vår villeste fantasi kunne vi forestilt oss at noen skulle foreslå omfattende nedbygging av jordbruksarealer og flotte naturområder.