Velg en side
  1. Hjem
  2. Nyhetene
  3. Valdalen tilbake er mulig

Valdalen tilbake er mulig

12. oktober 2021

Det er mulig å få tilbake Valdalen i Røldal som har ligget under vann i 60 år. Det er teknisk og økonomisk mulig, mener eksperter i Naturvernforbundet. Og det kan skje uten tap av kraftproduksjon.

I 1962 fikk Hydro konsesjon for en omfattende vannkraftutbygging i Røldal og Suldal. Hydro etablerte aluminiumsverk på Karmøy og trengte masse strøm. Det var dette Norge skulle  leve av i framtiden. Vassdragsnaturen og jordbruksinteressene måtte vike.

Derfor ble 18 aktive støler i Valdal neddemt, den ikoniske Novlefossen tørrlagt og Røldalsvatnet senka. Resultatet av Røldal-Suldal utbyggingen var massive naturinngrep og rasering av røldalbøndenes  næringsgrunnlag. I dag ville ingen akseptert en så brutal utbygging.

Overkjøringen

I 60 år har grunneiere og bygdefolk i Røldal ventet på at kraftverkene skulle hjemfalle til staten. Det ville gi bygda en mulighet til å få tilbake noen av den verdifulle naturen som gikk tapt. Men regjering og storting valgte å overkjøre bygdefolket og naturen,  og har gitt et nyopprettet selskap, Lyse Kraft DA, alle rettighetene, uten vilkår. Selskapet er eid av Hydro med 25 prosent og av Lyse med 75 prosent. Hva det nye selskapet ønsker å gjøre med den 60 år gamle utbyggingen er det ingen som vet. Men selskapet trenger altså ikke å gå veien om ny konsesjonsbehandling. Det er det bygdefolket, Naturvernforbundet og kommunene Ullensvang og Suldal har krevd.

Naturvernforbundets egne eksperter mener det er fullt mulig å opprettholde dagens kraftproduksjon og samtidig redusere naturskadene vesentlig. Ekspertene har sett på to mulige løsninger. Det kan finnes flere. Det er en oppgave Lyse Kraft DA bør ta på seg,  sjøl om det ikke er pålagt.

Kort fortalt

Det ene alternativet er å bygge en ny, stor tunnel og overføre vann fra flere magasin i Røldal og Suldal til Blåsjø. Det blir en lang og kostbar tunnel men vil gi stor gevinst for blant annet Valdalen. Det andre alternativet er å bygge en betydelig kortere tunnel fra Novle til  en ny kraftstasjon på Nesflaten. Det vil bety at Valdalen kun reguleres 10 meter mot dagens 70 meter. Det meste av den artsrike og frodige dalen vil da bli tilbakeført og kan igjen binde CO2.

Alt dette og mer til kan du høre om når representanter fra Røldal inntar Mostun natursenter på torsdag kl 19. Da vil du også få historien om hva som gikk tapt da kraftutbyggerne i Hydro ble sluppet løs i vassdragene.

 

Valdal før. Foto: Røldal-info

Valdal nå: Valdal er druknet i et magasin med en reguleringshøyde på 70 meter. Foto: Erik Thoring

Hovedbildet: Den idylliske stølsdalen i Valdal ble neddemt på 1960-tallet. Foto: Røldal-info

 

Forrige nyhet

Broen til framtiden: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

6. oktober 2021

Naturvernforbundet og Grønn by inviterer til konferansen Broen til framtiden på Mostun natursenter 18. november. Her vil lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.

Neste nyhet

Historisk seier i Sørmarka!

26. oktober 2021

Kommunestyret i Stavanger stod ved sine løfter i går og bestemte at et omstridt område i buffersonen til Sørmarka skal bevares som naturområde. - En historisk seier som gir håp for en bedre framtid for Sørmarka, sier Tor Finn Wersland i Sørmarkas Venner.